logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA

This is a SEO version of CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA Page 15
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Huici Miranda, A., Cabanes Pecourt, Mª D., Documentos de Jaime I de AragónIII (1251-1257) y IV (1258-1262), Zaragoza, 1978-1982, Anubar.

Ibn Amira Al-Mahzumi, Kitab Tarih Mayurqa. Crónica árabe de la Conquista de Mallorca (edició i estudi de Muhammad Ben Ma’Mar, traducció al castellà de Nicolau Roser i Guillem Rosselló), Palma, 2009, Universitat de les Illes Balears i Govern de les Illes Balears.

Ibn Battuta, A través del Islám, Madrid, 2005, Alianza Editorial.

Idrisi, Geografía de España, (textos preparats per R. Dozy i M. J. Goeje) València, 1974, Anubar.

Jaume I: commemoració del VII centenari  del naixement de Jaume I, (2 volums), Barcelona, 2011, Institut d’Estudis Catalans.

Jaume I, Llibre dels Fets. Conquesta de València (del “Llibre dels fets”) (adaptació, propostes de treball i glossari de Víctor G. Labrado), València, 2007, Tres i Quatre.

Jaume I, Llibre dels fets (versió I notes deFrancesc Machirant), Alzira, 2008, edicions Bromera.

Jaume I, València, Llibre de Saviesa, 2009, Tres i Quatre.

Joan Binimelis: Descripció particular de l’illa de Mallorca e viles (edició a cura de Juli Moll i Gómez de la Tía), (2 volums), València, 2014, Universitat de València.

Juanto Manrique, Fermín, Bandera del Reino de Valencia (datos históricos), València, 1979, Paraval, S.A.

La Corona d’Aragó. El Regne de València en l’expansió mediterrània (1238-1492) (Catàleg, amb la participación de diferents autors), València, 1991, Corts Valencianes.

CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA
FONS BIBLIOGRÀFIC

FlippingBook page flip extension for Joomla.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira