logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA

This is a SEO version of CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA Page 24
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Rationes Decimarum Hispaniae (1279-80). I Cataluña, Mallorca y Valencia (transcripció, edició i índex de José Rius Serra), Barcelona, 1946, Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Quadrado, Josep Maria, Privilegios y franquicias de Mallorca, Palma de Mallorca, 2002, Govern de les Illes Balears.

Queralt Gaya, B., Los Gremios de Mallorca, siglos XIII al XIX, Palma de Mallorca, 1980, Caja de Ahorros de las Baleares.

Ramón Marqués, Nuria, La iluminación de manuscritos en la Valencia gótica (1290-1458), València, 2007, Generalitat Valenciana.

Recio, Carles, Historia Sexual del Reino de Valencia, València, 2016, editorial Sargantana.

Regla Campistol, Joan, Francia, la Corona de Aragón y la frontera Pirenáica, Madrid, 1951, Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Ribelles, Bartolomé, Las antiguas Cortes del Reyno de Valencia, València, 1810, (Reedició de Paris-Valencia, 1996).

Riera Frau, Mª Magdalena, Evolució urbana i topografia de Madina Mayurqa, Palma de Mallorca, 1993, Ajuntament de Palma.

Riera i Sans, Jaume, Els jueus de Girona i la seva organització. Segles XII-XV, Girona, 2012, Patrona Call de Girona.

Riquer, Martín de, Literatura catalana medieval, Barcelona, 1972, Ajuntament de Barcelona.

Roca Traver, Francisco A., El Justicia de Valencia (1238-1321), València, 1970, Ajuntament de València.

Roca Traver, Francisco A., Instituciones Sociales en la Valencia Medieval, València, 2004, Ajuntament de València.

Roldán Castro, Fátima, Niebla musulmana (Siglos VIII-XIII), Huelva, 1997, Diputación Provincial de Huelva

CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA
FONS BIBLIOGRÀFIC

FlippingBook page flip extension for Joomla.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira