logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificaciones fiscaleseconomia pago de tributoseconomia calendario del contribuyenteeconomia docimiliacion de reciboseconomia portal del proveedoreconomia ordenanzas fiscaleseconomia informacion cadastraleconomia tramiteseconomia subastas ejecutivaseconomia presupuesto municipalEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Adhesión del Ajuntament d’Alzira a la declaración institucional de la FVMP Unión del municipalismo valenciano frente al coronavirus

El Ple de l’Ajuntament d’Alzira va aprovar, per unanimitat, el passat 29 d’abril de 2020, l’adhesió a la declaració institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies “Unió del municipalisme valencià enfront del coronavirus”.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FVMP
UNIÓ DEL MUNICIPALISME VALENCIÀ ENFRONT DEL CORONAVIRUS

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa del municipalisme de la Comunitat Valenciana, davant la situació de crisi excepcional que requereix la màxima responsabilitat de l'administració local per la seua proximitat a la ciutadania, vol participar els ciutadans/es, administració autonòmica i estatal, el reconeixement a la gestió dels alcaldes/es, regidors/es de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Com sempre les entitats locals, són la primera porta a la qual truca el ciutadà/na, el nostre veí, i com sempre saben que trobaran resposta a les difícils situacions que està generant aquesta crisi, amb el convenciment que el seu ajuntament atendrà el seu estat de necessitat. Una vegada més, els càrrecs electes de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, estan al capdavant d'un mandat, més«extraordinari» que mai, gestionant la lluita contra el Coronavirus i resolent amb atenció, cura i fermesa les necessitats dels seus veïns.

La diversitat dels nostres 542 municipis, les entitats locals menors, les mancomunitats, les diputacions provincials, comproven dia a dia els infortunis en les nostres vides de la pandèmia del COVID-19, i visionen el seu abast en el present i per al futur immediat de la nostra societat. Davant l'impacte del Coronavirus la diversitat del nostre municipalisme es transforma en un concepte: Fer front a la pandèmia i lluitar units contra ella.

Els ajuntaments assumeixen amb lleialtat el seu paper dins de l'estructura institucional, som Estat, i compten, amb les diputacions provincials i la Generalitat Valenciana per a oferir a la ciutadania la responsabilitat, la gestió, els serveis i aqueix alé de seguretat que contribueix a mitigar, en la mesura del possible, els problemes, adversitats i preocupacions dels nostres veïns/es. Per a això, la unió del municipalisme i la coordinació amb la resta de les administracions ha de ser el nostre capital social i el nostre eix d'actuació. La unió i la solidaritat són imprescindibles perquè la democràcia funcione i només des de les sinèrgies institucionals i de la societat civil podrem fer front a aquesta situació.

Per això, la importància de la unió del municipalisme i seguir les instruccions establides per les autoritats sanitàries, establir mesures sempre conforme al nostre marc legal, respectant l'autonomia local, mesures d'ajuda i d'acompanyament a les mesures estatals i autonòmiques, la conscienciació de la ciutadania i per descomptat, les reivindicacions municipalistes, dels aspectes que entenem són necessaris per a l'acompliment del paper que ens demanen, que ens exigeixen els nostres veïns i veïnes, que ara més que mai es fan més visibles.

Per descomptat, la coordinació institucional i la cerca de solucions, sempre en el marc de la legalitat, lluny d'individualismes que no condueixen a cap camí, ha de ser per damunt de tot el nostre emblema en l'àrdua tasca de salvaguardar la salut de les persones dels nostres pobles i les terribles conseqüències econòmiques i socials que arribaran. La força municipalista està subjecta a la gestió del servei públic que presta.

A vegades, l'ús desafortunat de xarxes socials per a desinformar, les propostes d'adoptar mesures impossibles de dur a terme, juguen en contra de tots i especialment dels ciutadans, dels nostres veïns, sumem desinformació i confusió a una situació d'extrema gravetat. No es pot improvisar el futur amb decisions sense cap base, hem de ser un municipalisme solidari, allò que es faça durant el Coronavirus serà decisiu per allò que vindrà després. Per això, hem de rebutjar aquest tipus de conductes, sense que això s'interprete en cap moment com un menyscapte a la llibertat d'expressió i opinió recollits en l'article 20 de la Constitució Espanyola. És el moment de la unió per a lluitar contra el COVID 19, fora de partidismes, tots som municipi.

Les entitats locals estan fent un esforç molt major de l'habitual, compleixen amb el seu deure públic, polític i social, assumint compromisos més enllà del seu marc competencial; adaptant-se a aquesta situació dinàmica pròpia de l'excepcionalitat que la pandèmia significa per imprevista i sobrevinguda. És evident que les entitats locals de la Comunitat Valenciana estan capacitades per a assumir les competències i finançament que permeta escometre el desenvolupament i creixement de les nostres ciutats, com sempre s'ha demostrat perquè som els primers a respondre i sempre amb immediatesa i eficàcia.

L'única prioritat és la lluita contra el Coronavirus, per a això tots hem d'atendre les recomanacions de les autoritats sanitàries. Només amb la unió, col•laboració i solidaritat de tots podrem frenar la propagació d'aquesta pandèmia. L'esperit i l’entrega dels nostres alcaldes/alcaldesses, regidors/es, així com dels treballadors municipals i voluntaris de protecció civil, el seu compromís al costat del tenacitat, valentia i coratge de la ciutadania donen la seguretat i esperança al fet que tirarem avant.

Per tot això, la FVMP fa costat a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en totes les actuacions vinculades amb la gestió municipal de la crisi sanitària generada per la pandèmia del Coronavirus COVID-19, i agraeix l'extraordinari esforç realitzat pels càrrecs electes.

Al mateix temps, considerem necessari mantindre la reivindicació de determinats aspectes que són claus per a albirar la nostra Comunitat en un escenari de construcció positiva, per això des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies:

I.    Instem al Govern d'Espanya que els ajuntaments  puguen disposar del 100% del superàvit, flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superàvit amb independència que complisquen o no els requisits establits en la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb la finalitat de pal•liar els danys econòmics provocats per l'Estat d'Alarma.

II.    Permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats locals s'utilitzen per a afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant del superàvit de 2019 i els romanents acumulats d'anys anteriors. Així mateix, prestar una consideració especial als ajuntaments que arrosseguen endeutament, per diferents circumstàncies, arbitrant fórmules que els permeta fer front a l'eixida de la crisi perquè la seua situació no supose un perjudici en els serveis a prestar a la ciutadania.

III.    Instem al Govern d'Espanya que autoritze les entitats locals a realitzar despeses en serveis, en el referit a l'apartat anterior, amb la finalitat que els ajuntaments puguen implementar les mesures necessàries per a abordar els efectes produïts per la crisi del Coronavirus, de manera que els ajuntaments puguen realitzar ajudes a PIMES, autònoms, xicotet comerç per a fer costat al teixit empresarial local.

IV.    Instar a l'administració estatal i autonòmica a establir la participació de les entitats locals en els Plans i Fons que es disposen per al restabliment econòmic i social de les nostres ciutats. La coparticipació a tots els nivells, europeu, estatal, autonòmic i local, en els Plans de dinamització per a reconstrucció de les nostres economies, és la base per a activar i reparar el sistema productiu dels nostres pobles.

V.    Sol•licitem una major participació en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les difícils circumstàncies econòmiques després de la pandèmia

VI.    Instar a la Generalitat Valenciana a estudiar un nou model que permeta compaginar amb els ajuntaments l'establiment d'ajudes i subvencions, per a arbitrar mesures compatibles i complementàries d'estímul i desenvolupament de les PIMES, autònoms i altres col•lectius.

VII.    Mantindre la coordinació amb l'administració autonòmica, especialment amb presidència de la Generalitat, per a salvaguardar els interessos col•lectius del nostre poble. La col•laboració, i la gestió conjunta són necessàries per a afrontar la resolució d'aquesta crisi sanitària.

VIII.    Reconéixer que la riquesa de la nostra terra és el nostre valor col•lectiu, més enllà de signes polítics, lloant la nostra concòrdia i creença que D'AQUESTA CRISI EIXIM UNITS.

Per això, els grups polítics representats en l’FVMP i representants del municipalisme valencià volem mostrar la nostra disposició activa en la reconstrucció econòmica i social de la nostra Comunitat; des de la lleialtat institucional i des de la necessària coordinació perquè diputacions, Generalitat, mancomunitats i entitats locals participen col•lectivament en benefici de per i per a la nostra Comunitat.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira