logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Certificats digitals

Certificats Digitals:

Administración electrónica 

Certificats digitals i signatura electrònica en l'àmbit de la Seu Electrònica:

            Els certificats digitals i la signatura electrònica són elements indispensables per a la identificació electrònica, per a l'autenticació dels documents electrònics que es produïsquen i intercanvien i per a establir una comunicació segura entre l'Administració Pública i els ciutadans i empreses en l'àmbit de la Seu Electrònica.

Contingut:

I.   Certificats de comunicació segura (HTTPS) de la Seu Electrònica
II.  Certificats admesos per a la identificació dels ciutadans i empreses

III. Segells electrònics utilitzats per a l'“actuació administrativa automatitzada”
IV. Signatura electrònica del personal al servei de l'Ajuntament d'Alzira

 

Secció I: “Certificats de comunicació segura (HTTPS) de la Seu Electrònica”                                                       

             Des del moment en què vosté accedix a l'adreça de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alzira, i mentre es mantinga en les seues pàgines, la comunicació entre el seu ordinador o dispositiu mòbil i la Seu Electrònica es realitza sempre a través d'un canal segur, és a dir, en el qual la informació i el contingut de les pàgines i documents que vosté visualitza viatgen xifrats per la xarxa.

Com sé que el canal és segur?

            Perquè en el seu navegador observarà que l'adreça de la Seu comença per “https://”. Per a establir esta comunicació, la Seu utilitza un sistema de signatura electrònica mitjançant els anomenats certificats de seu electrònica. Estos certificats permeten realitzar el xifrat de la informació i, a més, identifiquen l'Ajuntament d'Alzira com a propietari de la Seu. 

I si el meu navegador llança un avís que NO ES CONFIA EN EL LLOC? 

            En este cas és possible que haja d'instal·lar manualment en el seu navegador els certificats de confiança de la Generalitat Valenciana. Pot instal·lar-los punxant sobre els enllaços següents: 

• Certificat de l'Autoritat de Certificació Arrel: Root CA Generalitat Valenciana (CRT 3KB).
A través del portal VALIDe oferit pel Ministeri de la Presidència del Govern d'Espanya

             Pot trobar guies d'instal·lació i més informació en la pàgina de l'Agència de Certificació i Tecnologia de la Comunitat Valenciana

Com puc verificar que estos certificats són vàlids?

            Disposa de dos formes de verificar els certificats:

• Observant la barra d'adreces del seu navegador, tal i com s'indica en les figures següents, per a diferents versions de navegador (disposa d'un tutorial detallat). 

INTERNET EXPLORER 7, 8 i 9: clique al cadenat a la dreta de la barra d'adreces. 

 

INTERNET EXPLORER 6: faça doble click sobre el cadenat que apareix en la barra d'estat en la part inferior dreta del navegador. 

 

MOZILLA FIREFOX: clique en el quadrat blau amb el text alzira.es, al principi de la barra d'adreces del navegador. 

• A través del portal VALIDe oferit pel Ministeri de la Presidència del Govern d'Espanya. 


o Per a més informació disposa d'un videotutorial explicatiu i del següent manual en PDF.

o Esta operació pot realitzar-se per als certificats de: Seu Electrònica, Portal de la Ciutadania i de Factura Electrònica:

 sedeelectronica.alzira.es
 portalciudadano.alzira.es
 portalproveedor.alzira.es 

Dades bàsiques d'identificació del certificat de seu electrònica

Les dades bàsiques d'identificació d'esta seu electrònica són:

Descripció del certificat: certificat reconegut per a seu electrònica en suport programari expedit per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (pl. Manises 1, CIF S4611001A). CPS i CP en http://www.accv.es.

Nom de la Seu: SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT D'ALZIRA

Nom del domini: sedeelectronica.alzira.es

NIF del titular: P4601700J

Unitat administrativa del titular: AJUNTAMENT D'ALZIRA

Data d'emissió: 29/11/2011

Data de caducitat: 28/11/2014 

 


Secció II: “Certificats admesos per a la identificació dels ciutadans i empreses”


            Els ciutadans podran utilitzar els següents tipus de certificats electrònics per a identificar-se a través de la “Carpeta ciutadana” i accedir als serveis personals que oferix i del “Registre electrònic” d'esta Seu, així com per a autenticar la seua actuació mitjançant la signatura electrònica de documents en la “Tramitació en línia” dels procediments en els seus diferents estats (presentació electrònica i accés a notificacions electròniques).


            Les empreses també utilitzaran estos certificats per a identificar-se en el “Portal del Proveïdor”, de tal manera que podran emetre factures electròniques, signar-les digitalment i presentar-les de forma telemàtica en el Registre electrònic.


            Els certificats admesos en la plataforma són els següents:

 

DNI electrònic   ACCV Camerfirma

 


Secció III: “Segells electrònics utilitzats per a l'actuació administrativa automatitzada”


            L'“Actuació administrativa automatitzada” és una “actuació administrativa produïda per un sistema d'informació adequadament programat sense necessitat d'intervenció d'una persona física en cada cas singular. Inclou la producció d'actes de tràmit o resolutoris de procediments, així com de mers actes de comunicació”.


            Estos tipus d'actes permeten disposar d'una administració més eficient, i acurtar de forma considerable els temps de tramitació, d'una forma segura i garantida pels sistemes de signatura electrònica basada en segells electrònics.

 

            Els segells electrònics utilitzats per l'Ajuntament d'Alzira són:

 

o Descripció del certificat: certificat reconegut per a segell d'òrgan en suport programari expedit per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (pl. Manises 1. CIF S4611001A). CPS i CP en http://www.accv.es


o NIF del titular: P4601700J


o Unitat administrativa del titular: SECRETARIA GENERAL EADMINISTRACIÓ


o Data d'emissió: 04/11/2011


o Data de caducitat: 03/11/2014


o Vegeu el certificat de segell d'òrgan de “SECRETARIA GENERAL EADMINISTRACIÓ”.

 

 

Secció IV: “Signatura electrònica del personal al servei de l'Ajuntament d'Alzira”


            El personal de l'Ajuntament d'Alzira encarregat de la tramitació electrònica de procediments utilitza la signatura electrònica per a identificar-se en els sistemes de tramitació i per a autenticar la seua actuació en els corresponents documents.


            Els certificats digitals utilitzats pel personal de l'Ajuntament d'Alzira són certificats reconeguts d'empleat públic emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) de la Generalitat Valenciana. Pot obtenir més informació sobre estos certificats en la pàgina de la ACCV.

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira