logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Accés i funcionament

Accés al Portal de Facturació Electrònica de l'Ajuntament 

            Accés al Portal del Proveïdor Portal Proveïdor  

Accés al Portal Proveïdor 

            Descarregar el Manual de funcionament del Portal de Facturació Manual Portal de Facturació  

Funcionament  

            El Portal del Proveïdor és un servei de Facturació Electrònica que permet a les empreses proveïdores emetre les seues factures en format “factura-e”, signar-les i enviar-les a l'Ajuntament (amb segell de registre d'entrada). Una vegada rebudes en l'Ajuntament, entren en un circuit de signatura (també electrònic) per a la seua conformació, i són capturades pel sistema comptable per a la seua tramitació i pagament.

            El proveïdor coneixerà en tot moment, a través del Portal, l'estat de tramitació de cada una de les seues factures: si està registrada, en tràmit de signatura, rebutjada, conformada, pendent d'aprovació, aprovada per la JGL i pagada.

            Hi ha cinc serveis que estan directament relacionats amb el Portal del Proveïdor:  

Serveis Relacionats  

 Des del Portal es podran generar les factures electròniques amb els treballs o serveis realitzats i els imports que corresponguen, s'indicarà, si es coneix, el departament municipal al qual ha d'anar la factura, i es procedirà a signar-la amb signatura digital (garantia d'autenticitat i d'integritat del seu contingut)

 Quan es realitza l'enviament de la factura esta queda segellada de temps i registrada d'entrada en l'Ajuntament (Registre Telemàtic de Factures Electròniques)

 L'empresa proveïdora podrà visualitzar totes les factures emeses a l'Ajuntament, i podrà consultar en qualsevol moment la situació de tràmit (estat) de cada una d'elles.  

 La Intervenció municipal centralitzarà i gestionarà totes les factures electròniques que es registren en el Portal i en el Registre Telemàtic.

 S'iniciarà un circuit de signatures (el servei de conformació de factura, Portafirmes electrònic) amb la factura enviada per l'empresa proveïdora, la qual passarà al departament assignat.

 Una vegada finalitzat el circuit de signatures, la factura es considera conformada i passarà al registre de factures de l'aplicació comptable i es continuarà amb la tramitació d'aprovació de la despesa i del seu pagament.  

 El proveïdor coneixerà en tot moment, a través del Portal, l'estat de tramitació de cada una de les seues factures, ja que el sistema comptable informarà de l'estat d'estes en tot moment.

 Amb este Portal, totes les factures electròniques estaran registrades, per la qual cosa no existix la possibilitat de pèrdua de cap d'elles.

 Administració Electrònica

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira