logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

 

150x150px Fernando Pascual  Fernando Pascual Moscardó    
                                                                        Serveis i Obres Públiques, i Activitat Esportiva  LogoPSOE 75x69
 organigrama agenda  organigrama CV  organigrama competencias  organigrama bienes y actividades  organigrama retribuciones  organigrama correo electrónico  organigrama facebook

COMPETÈNCIES


SUBÀREA DE SERVEIS I OBRES PÚBLIQUES. La present delegació, que té la qualitat de genèrica, s’atorga a favor de l’esmentat regidor, de conformitat amb el que es disposa en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultat de dictar, en l’àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d’execució amb afecció a tercers. Comprén les següents matèries:

- Serveis Urbans. Les matèries relatives a cementeri, gestió integral de l’aigua, enllumenat públic, transport urbà, bars municipals, aparcaments i ORA, conservació i manteniment de parcs públics, jardins i zones verdes, neteja viària, neteja d’edificis municipals i col·legis, recollida de residus sòlids, ornamentació de la ciutat i mercats municipals.

- Obres Públiques. Comprén les matèries relatives a execució d’obres municipals pel sistema d’administració, manteniment dels edificis públics, brigada d’obres i control i gestió del magatzem municipal.

SUBÀREA D’ACTIVITAT ESPORTIVA. La present delegació, que té la qualitat de genèrica, s’atorga a favor de l’esmentat regidor, de conformitat amb el que es disposa en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultat de dictar, en l’àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d’execució amb afecció a tercers. Comprén les matèries relatives al Consell Local d’Esports, esport escolar i de base, Escoles Municipals d’Esport, infraestructures esportives i esports autòctons.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira