logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

 

150x150px Marina Mir  Marina Mir i Mocholí    
                                                                       Igualtat, Polítiques Inclusives i Vivenda  compromis
 organigrama agenda  organigrama CV  organigrama competencias  organigrama bienes y actividades  organigrama retribuciones  organigrama obsequios  organigrama correo electrónico

COMPETÈNCIES


ÀREA DE SERVEIS PER A LES PERSONES. La regidora responsable d’esta àrea és Marina Mir i Mocholí. La present delegació genèrica a favor de l’esmentada regidora, de conformitat amb el que es disposa en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i inclou la facultat de dictar, en l’àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d’execució amb afecció a tercers; a excepció de la subàrea d’Activitat Esportiva, el regidor de la qual ostentarà també tal facultat de dictar els referits actes administratius en allò que afecta al seu àmbit. L’àrea de la seua delegació queda concretada en les següents subàrees i en els termes i abast que s’expressen:

1. SUBÀREA D’IGUALTAT, POLÍTIQUES INCLUSIVES I VIVENDA. Comprén les matèries relatives a persones majors i pla local d’envelliment, centres de convivència de persones majors, minories ètniques, gestió de la residència municipal de persones majors, toxicomanies, programa d’integració per als immigrants, Consell local de Participació Social, atenció a persones amb diversitat funcional, protecció, prevenció i atenció a la família i infància, ajudes a la vivenda social, programa menjar i major a casa, servei d’ajuda domiciliària, Agència Local Igualtat, serveis d’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal, serveis d’atenció a víctimes violència de gènere, programes de reinserció de malalts mentals, programes de treballs en benefici de la comunitat, renda valenciana d’inclusió, Centre de Participació Ciutadana, mesures de reinserció social de menors, prestacions bàsiques del Pla concertat de Serveis Socials, programes de lluita contra la pobresa, programes d’emancipació juvenil, voluntariat i cooperació social, registre i supervisió de l’absentisme escolar, acord interinstitucional amb la Generalitat de laboratori de Serveis Socials i pobresa energètica.

2. SUBÀREA DE CULTURA. Comprén les matèries relatives als premis literaris, associacions culturals, Gran Teatre, Casa de la Cultura i tallers, Biblioteca Municipal, agències de lectura, Servei de Promoció i Ús del Valencià. Esta subàrea l’assumix el regidor Alfred Aranda i Mata.

3. SUBÀREA D’EDUCACIÓ I INFÀNCIA. Comprén les matèries de les Escoles Infantils, Escola d’idiomes, Escoles d’Adults (CEPA), escolarització i manteniment de centres escolars, Consell Escolar municipal, UNED, educació vial, control de l’absentisme escolar, relació AMPes; Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes. Esta subàrea l’assumix la regidora Maria Calvo Palomares.

4. SUBÀREA D’ACTIVITAT ESPORTIVA. El regidor responsable d’esta subàrea és Fernando Pascual Moscardó. La present delegació, que té la qualitat de genèrica, s’atorga a favor de l’esmentat regidor, de conformitat amb el que es disposa en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultat de dictar, en l’àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d’execució amb afecció a tercers. Comprén les matèries relatives al Consell Local d’Esports, esport escolar i de base, Escoles Municipals d’Esport, infraestructures esportives i esports autòctons.

5. SUBÀREA DE TURISME I PATRIMONI HISTÒRIC. Comprén les matèries relatives a iniciatives turístiques, ciutats agermanades; Museu municipal, arxiu administratiu i històric, publicacions. Esta subàrea l’assumix la regidora Isabel Aguilar López.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira