logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

 

  150x150px Xavi Pérez Xavier Pérez i Juanes  
Comunicació i Festes  compromis
 organigrama agenda  organigrama CV  organigrama competencias  organigrama bienes y actividades  organigrama retribuciones  organigrama correo electrónico  organigrama facebook

COMPETÈNCIES


ÀREA DE PARTICIPACIÓ I BON GOVERN. El regidor responsable d’esta àrea és Xavier Pérez i Juanes. La present delegació genèrica a favor de l’esmentat regidor, de conformitat amb el que es disposa en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultat de dictar, en l’àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d’execució amb afecció a tercers. L’àmbit de la seua delegació queda concretat en les següents subàrees i en els termes i abast que s’expressen:

1. SUBÀREA DE COMUNICACIÓ I FESTES. Comprén les matèries relatives a la comunicació interna i externa de l’Ajuntament d’Alzira; així com la Fira de Nadal, Fira de juliol i festes de Sant Bernat, Mare de Déu del Lluch i de la Murta, festes de barris i partides, Setmana Santa, festes populars, festes falleres, Casal Fester, activitats firals promogudes per associacions festives o derivades de les festes pròpies del municipi. Esta subàrea depén directament del regidor Xavier Pérez i Juanes.

2. SUBÀREA DE JOVENTUT, COOPERACIÓ, MODERNITZACIÓ I BON GOVERN. Comprén les matèries relatives al Consell Local de la Joventut, associacions juvenils, escola d’estiu, campaments d’estiu, Pla d’oci alternatiu; cooperació solidària; Informàtica i Modernització; Oficina d’Atenció al Ciutadà “La Clau”, que comporta registres municipals, padrons municipals, serveis d’informació al ciutadà, cens electoral i PROP. Esta subàrea l’assumix la regidora Leticia Piquer Ortiz.

3. SUBÀREA DE PARTICIPACIÓ, SALUT, CONSUM I RÈGIM INTERIOR. Comprén les matèries relatives a centres de barri, foment i desenvolupament de la Carta de Participació Ciutadana, Consell de Participació Ciutadana i Associacions de Veïns; centres de salut, salut ambiental, salut primària, salut escolar, salubritat pública, anàlisis d’aigua, control de plagues, control d’animals domèstics i companyia; OMIC; subalterns, repartiment i distribució de notificacions als ciutadans. Esta subàrea l’assumix la regidora Gemma Alós Sospedra.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira