Menu

Ordenances i reglaments

Tipus Ordenances Municipals
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de publicitat visible des de la via pública en el terme municipal d'Alzira
Carta de Participació Ciutadana
Estatuts del consell municipal de xiquets i xiquetes i del consell municipal de participació infantil
Ordenança de protecció contra la contaminació acústica
Ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització de l'Ajuntament d'Alzira.
Ordenança municipal de clavegueram i aigües residuals
Ordenança municipal de neteja urbana
Ordenança municipal de parcs i jardins
Ordenança municipal de protecció d'arbratge d'interés local
Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària de Alzira
Ordenança municipal sobre la regulació dels animals de companyia als llocs públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses
Ordenança Protecció Espai Urbà
Ordenança reguladora de la celebració i autorització de cerimònies civils
Ordenança Rural i Reglament d'Usos i Costums d'aplicació en el terme municipal d'Alzira
Protocol de cerimònia de benvinguda a la ciutat d'Alzira
Reglament d'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Alzira
Reglament de les instal·lacions esportives municipals
Reglament de toponímia local d’Alzira
Reglament del consell assessor d'esports de la ciutat d'Alzira
Reglament del mercat municipal “LA VILA”
Reglament d'Organització i Funcionament de l'Ajuntament d'Alzira
Reglament d'ús i normalització del Valencià a la ciutat d'Alzira
Reglament i estatuts del servici del mercat d'abastiments a l'engròs de la ciutat d'Alzira
Reglament intern de funcionament del consell de participació del paratge natural de la Murta i la Casella
Reglament municipal de la agrupació local de voluntaris de protecció civil
Reglament per al règim i govern en la prestació de servicis en el cementeri municipal de la ciutat
Bil 7-febrero-2006 n.. 32.indd
ordenana_rural
ANUNCIO
Microsoft Word - URB_134_ Registros evaluación y edificios 50años.doc
S-106/14
reglament_piscina_estiu