Menu
Tipus Assumpte Sessió
ACTA PLENO 30-12-11 / ACTA PLE 30-12-11 21
ACTA PLENO 22-12-11 / ACTA PLE 22-12-11 20
ACTA PLENO 01-12-11 / ACTA PLE 01-12-11 19
ACTA PLENO 30-11-11 / ACTA PLE 30-11-11 18
ACTA PLENO 26-10-11 / ACTA PLE 26-10-11 17
ACTA PLENO 24-10-11 / ACTA PLE 24-10-11 16
ACTA PLENO 15-10-11 / ACTA PLE 15-10-11 15
ACTA PLENO 28-09-11 / ACTA PLE 28-09-11 14
ACTA PLENO 27-07-11 / ACTA PLE 27-07-11 13
ACTA PLENO 29-06-11 / ACTA PLE 29-06-11 12
ACTA PLENO 17-06-11 / ACTA PLE 17-06-11 11
ACTA PLENO 11-06-11 / ACTA PLE 11-06-11 10
ACTA PLENO 8-06-11 / ACTA PLE 8-06-11 09
ACTA PLENO 27-04-11 / ACTA PLE 27-04-11 08
ACTA PLENO 26-04-11 / ACTA PLE 26-04-11 07
ACTA PLENO 19-04-11 / ACTA PLE 19-04-11 06
ACTA PLENO 8-04-11 / ACTA PLE 8-04-11 05
ACTA PLENO 30-03-11 / ACTA PLE 30-03-11 04
ACTA PLENO Nº 3 23-02-11 ORDINARIO 03
ACTA PLENO Nº 2: 26-01-11; ORDINARIO 02
ACTA PLENO Nº 1; 17-01-11; EXTRAORDINARIO Y URGENTE 01
ORDEN DÍA PLENO 30-12-11 / ORDRE DIA PLENO 30-12-11 21
ORDEN DIA PLENO 22-12-11 / ORDRE DIA PLE 22-12-11 20
ORDEN DÍA PLENO 01-12-11 / ORDRE DIA PLE 01-12-11 19
ORDEN DIA PLENO 30-11-11 / ORDRE DIA PLE 30-11-11 18
ORDEN DIA PLENO 26-10-11 / ORDRE DIA PLE 26-10-11 17
ORDEN DIA PLENO 24-10-11 / ORDRE DIA PLE 24-10-11 16
ORDEN DIA PLENO 15-10-11 / ORDRE DIA PLE 15-10-11 15
ORDEN DIA PLENO 28-09-11 / ORDRE DIA PLE 28-09-11 14
ORDEN DIA PLENO 27-07-11 / ORDRE DIA PLE 27-07-11 13
ORDEN DIA PLENO 29-6-11 / ORDRE DIA PLE 29-06-11 12
ORDEN DIA PLENO 17-06-11 / ORDRE DIA PLE 17-06-11 11
ORDEN DIA PLENO EXTRAORDINARIO 11-06-11 / ORDRE DIA PLENO EXTRAORDINARI 11-06-11 10
ORDEN DIA PLENO 8-06-11 / ORDRE DIA PLE 8-06-11 09
ORDEN DIA PLENO 27-04-11 / ORDRE DIA PLE 27-04-11 08
ORDEN DIA PLENO 26-04-11 / ORDRE DIA PLE 26-04-11 07
06ORDEN DIA PLENO 19-04-11 / ORDRE DIA PLE 19-04-11 06
ORDRE DIA PLE EXTRAORDINARIO 08-04-11 / ORDEN DIA PLENO EXTRAORDINARIO 08-04-11 05
ORDEN DIA PLENO 30-03-11 / ORDRE DIA PLE 30-03-11 04
ORDEN DIA PLENO 23-02-11 / ORDRE DIA PLE 23-02-11 03
ORDEN DIA PLENO 26-01-11 / ORDRE DIA PLE 26-01-11 02
ORDEN DIA PLENO 17-01-11 / ORDRE DIA PLE 17-01-11 01