logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Loading…
  • 0

sanidad animals de companyiasanidad control de plaguessanidad desfibril.ladorsanidad ciutats saludablessanidad contacte

Mosquit tigre

consells mosquitRECOMANACIONS PER A EVITAR FOCUS DE CRIA DE MOSQUIT TIGRE EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC.

Des de'l Departament de Sanitat s'informa seguint les recomanacions del Centre de Salut Pública una sèrie de mesures per a evitar la proliferació de mosquits tigre en el terme municipal, al mateix temps que s'ha iniciat una campanya informativa amb consells per al ciutadà/na per a lluitar durant tot l'any contra este insecte en l'àmbit domèstic.

Les mesures preventives en la llar están orientades a evitar el creixement d'aquests mosquits, especialment en aigües estancades o en llocs humits. És recomanable la col.laboració ciudadana per evitar que augmente la població del mosquit tigre en el terme municipal.

Les mesures preventives que han de fer-se en casa enfront del mosquit tigre són:

• Eliminar recipients d'aigua per a plantes, abeuradors, qualsevol artefacte que puga contindre aigua de xicotet, mitjà o grans mides, ja siguen taps, plats, poals o bidons.
• S'han d'evitar el regs excessius en jardins particulars, atés que l'aigua que s'acumula en la gesta, gram o qualsevol altra espécie vegetal i, que nosaltres no veiem, pot ser un lloc ideal per al depòsit i desenvolupament dels ous.
• Evitar mantindre piscinas, basses de reg etc, amb aigua no tractada durant periodes llargs de temps afavorix la facilitat de cria per a esta espècie.

L'Ajuntament d'Alzira està adherida a la campanya de control de vectors (mosca negra i mosquit tigre) a la Ribera, l'empresa adjudicataria del servei és Lokímica, esta empresa ha dut el tractament dels embornanls d'Alzira en els mesos d'abril, maig i juny del 2019 i també dels parcs, places i fonts publiques.

A més a més se està duguent un seguiment i control de totes les actuacions.

D'altra banda, a través del següent enllaç pots accedir a informació dirigida al ciutadans/ciutadanes, nou portal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, www.san.gva.es/mosquito-tigre.

Què és el mosquit tigre?

foto 0013El mosquit tigre, Aedes albopictus, és originari del sud-est asiàtic. No obstant això i atés que està associat al comerç internacional de pneumàtics i productes de jardineria, entre d'altres, s’està estenent per tot el món. S’ha instal•lat ja en nombrosos països del continent europeu, incloent Espanya.

És un insecte xicotet, l’adult medix entre 2 i 10 mm. És negre i amb ratlles blanques de cap, cos i potes..

La presència del mosquit és molt molesta per l’elevat nombre de picades que causen els exemplars femella. A més, el seu interés sanitari deriva de la seua capacitat d’actuar com a vector d’algunes malalties.

S’ha detectat en la Comunitat Valenciana?

L’expansió del mosquit tigre a Espanya ha sigut constant des que es va detectar per primera vegada en 2004, en la província de Barcelona.

En la Comunitat, fins al moment, s’ha detectat en algunes localitats des de 2011.

Pot transmetre alguna malaltia?

En alguns països tropicals pot transmetre dengue o febra groga, per exemple. A Europa des de l’any 2011 està ocasionant transmissió de dengue i virus del Chikungunya, encara que també és possible la transmissió d’altres virosis d’afecció a l’home.

La transmissió d’algunes malalties es pot propagar sense el concurs d’una persona infectada, ja que les femelles, si estan infectades, tenen la capacitat de transmetre-les als seus descendents.

Què pot fer-se per a evitar picades?

• Poden posar-se teles mosquiteres que eviten l’entrada del mosquit en els edificis.
• Quant a la roba, pot ajudar portar mànega llarga i pantalons ajustats al turmell. La picada del mosquit tigre pot travessar calcetins i altres tipus de teles lleugeres que estan en contacte directe amb el cos, però no travessa la resta de la roba. No hi ha cap evidència científica sobre protecció davant dels mosquits gràcies al color de la roba.
• S’aconsella limitar l’activitat en l’exterior durant els períodes de màxima activitat del mosquit.
• També pot considerar-se l’ús de repel•lents per a la pell.

Què fer en cas de picada?

En la majoria dels casos, les picades es poden tractar a casa fàcilment.

El tractament recomanat és:

• Llaveu molt bé la zona afectada amb aigua i sabó.
• Tapeu el lloc de la picada amb gel (embolicat amb roba) durant 10 minuts, aproximadament, retireu-lo i torneu a repetir el procés.
• Eviteu rascar la zona afectada.
• Manteniu-vos en observació per a garantir que no hi haja cap infecció posterior.
No obstant això, algunes persones poden presentar reaccions més molestes, o inclús infeccions, que requerixen consultar un professional sanitari.

Què pot fer-se a casa?

La conscienciació ciutadana és clau per al control dels focus de cria de l’espècie, ja que es calcula que entre 60-80% dels vivers larvaris de l’espècie en ambients urbans s’ubiquen en àrees privades, on únicament poden exercir les mesures de control oportunes les persones propietàries.

Per això, per al control d’este mosquit, una part important del treball han de realitzar-la els propis ciutadans, suprimint aquells recipients o objectes que acumulen aigua en els seus llars, on els mosquits poden posar els ous.

Si se seguixen els següents passos, poden evitar-se el seu creixement:

• Retireu de la intempèrie els objectes que puguen acumular aigua: joguets, cendrers, gerres, poals, plats davall els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc.
o En cas que no es puguen retirar: buideu-los, poseu-los boca per avall o foradeu-los.
 Buideu dos vegades per setmana els recipients de l’exterior que puguen acumular aigua.
 Eviteu acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desaigües.
 Eviteu els forats i les depressions del terreny on es puga acumular aigua i tapeu els forats dels troncs d’arbres omplint-los d’arena.
 Elimineu l’aigua dels recipients en què trobem larves del mosquit.
o Si no es poden eliminar ni buidar: Tapeu-los.
 Tapeu hermèticament o bé amb tela mosquitera molt prima (malla d’1 mil•límetre) els llavadors i basses xicotetes.
o En cas que cap de les altres opcions siga possible: Tracteu-los.
 Utilitzeu productes larvicides existents en el mercat.
 Compliu estrictament les instruccions d’ús que recomana el fabricant, respecte a la dosificació i la periodicitat de les aplicacions.
 Si es fa eficaçment, en una setmana hauran disminuït molt els mosquits. Si a pesar de tot no és possible detectar on estan les larves, serà necessari demanar ajuda.
• En les piscines, resulta necessari que l’aigua que contenen no es convertisca en focus de cria de mosquits. Per a això, han de mantindre’s en bones condicions higienicosanitaries i s'han de dur a terme els tractaments d’aigua adequats per a evitar la seua proliferació. En cas de piscines buides, han de mantindre’s del tot seques.
• De manera particular, cal indicar la recomanació de canviar sovint l’aigua de les plantes aquàtiques i la dels plats d’animals domèstics.
• Convé que es revisen periòdicament les vivendes i recomanem als veïns i veïnes que facen el mateix en les seues.

Més informació en:

Mosquit tigre gva.es

Mosquito tigre més informació a gva.es

Si desitgeu realitzar un avís, cal cridar al telèfon de l’Ajuntament 96 245 92 81, ext. 281/772/299/716

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira