logo alzira

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

educacion agenda educativaeducacion beques i ajudeseducacion calendari escolareducacion escoles infantilseducacion galeria dimatgeseducacion infocentreseducacion premis i concursos

Ajudes extraodinàries a l'estudi

 

AJUDES EXTRAORDINÀRIES A L'ESTUDI

 

OBJECTE DE LES AJUDES EXTRAORDINÀRIES A L'ESTUDI: Pendent de la convocatòria del 2018

 

L'objecte d'esta convocatòria, és la concessióConcessió d'ajudes, de caràcter extraordinari, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament d'activitats formatives que s'estiguen realitzant o s'hagen realitzat al llarg del curs 2016/2017, o en l'estiu de 2017 (juliol, agost), per a jóvens residents a Alzira, amb insuficiència de mitjans econòmics.

 

Les activitats per a les quals podran demanar-se estes ajudes seran:
 
     a) Cursos de formació universitària o postgrau en altres comunitats autònomes (en el cas que no n’hi haja a la Comunitat Valenciana).
     b) Cursos de formació universitària o postgrau en l’estranger.
     c) Cursos complementaris a les ensenyances de règim específic.
     d) Cursos, tallers i altres activitats formatives per a l’estiu (juliol i agost) de 2017, complementàries a la formació reglada.

 

 

 TERMINI DE PRESENTACIÓ: Pendent de la convocatòria del 2018

 

a) El primer termini per a la presentació de sol·licituds i la documentació serà de 30 dies naturals a comptar de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.  Es podran sol·licitar ajudes per a les activitats assenyalades en el punto a), b) i c) de la Base Primera

 

  PRIMER TERMINI: 

 

  SEGON TERMINI: 

 

FORMA DE PRESENTACIÓ:

  • Presencial
    • Presentant la sol·licitud i documentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana la Clau (carrer Rambla, núm. 23), o en les altres formes que contempla l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
  • On-line
    • A través de la pàgina web, on també podrà presentar la documentació de forma electrònica.

 

 

BASES I DOCUMENTACIÓ

Tota la informació es  pot consultar al catàleg de tràmits d'Educació i Cultura, en el Portal de la Ciutadania de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alzira, o en el segëunt enllaç: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/browser.do

 

  

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira