logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA

This is a SEO version of CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA Page 2
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Actes de la I Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova (2 vols.), Barcelona, 1994 i 1995, Institut d’Estudis Catalans i Facultat de Teologia de Catalunya.

Aguiló, Ángel, Repertori dels noms propis y geografichs citats en la Crònica de Jaume I fet ab referència a l’edició publicada en la Biblioteca Catalana, Barcelona, 1905, L’Avenç. (Reedició de Paris-Valencia, 1991).

Alanyà, Luis, Aureum Opus Regalium Privilegiorum civitatis et Regni Valentiae, 1515 (índex preparats per Mª D. Cabanes Pecourt), València, 1972, Anubar.

Aldana Fernández, Salvador, Los judíos de Valencia: un mundo desvanecido, València, 2007, Carena editors.

Altisent, Agustí, Diplomatari de Santa Maria de Poblet (I) (960-1177), Barcelona, 1993, Generalitat de Catalunya i Abadia de Poblet.

Alturo Perucho, Jesús, L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200 (Aproximació histórico-lingüística), Barcelona, 1985 (3 vols.), Fundació Noguera.

Alvira Cabrer, Martín, Muret, 1213. La batalla decisiva de la cruzada contra los cátaros, Madrid, 2008, Ariel.

Amengual, Juan José, Gramática de la Lengua Mallorquina, Palma de Mallorca, 1835. (Reedició de Paris-Valencia, 2002).

Anyó García, Vicent (estudi i transcripció), El primer manual de Consells de la ciutat de València (1306-1326), València, 2001, Ajuntament de València.

Aparisi Romero, F.,-Rangel López, N. i Royo Pérez, V., Xàtiva en temps de Jaume I. expansió i colonització feudal, Xàtiva, 2008, Ulleye.

CENTRE BIBLIOGRÀFIC JAUME I-ALZIRA
FONS BIBLIOGRÀFIC

FlippingBook page flip extension for Joomla.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira