logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Models i sol·licituds

 

  Departament Document Tamany
Descarregar arxiu SECRETARIA Instància general (662 kb)
Descarregar arxiu SECRETARIA Autorització general (653 kb)
Descarregar arxiu AGRICULTURA Document d'acompanyament i traçabilitat agrària - DATA - (656 kb)
Descarregar arxiu ALCALDIA Sol·licitud de matrimoni civil (941 kb)
Descarregar arxiu ALCALDIA Sol·licitud de celebració d'acolliment civil (850 kb)
Descarregar arxiu CADASTRE Sol·licitud d'alta/modificació de dades personals (663 kb)
Descarregar arxiu CLAU Sol·licitud d’assistència al curs: T’obrim l’Ajuntament d’Alzira (720 kb)
Descarregar arxiu CULTURA Model genèric de sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament d'Alzira (743 kb)
Descarregar arxiu CULTURA Sol·licitud de subvenció per a entitats culturals de la localitat (841 kb)
Descarregar arxiu EIMA Confirmació de la plaça educació infantil 1r cicle (850 kb)
Descarregar arxiu EIMA Sol·licitud d’admissió a les Escoles Infantils municipals d’Alzira (902 kb)
Descarregar arxiu ESPORTS Sol·licitud de subvenció a l'esport local (666 kb)
Descarregar arxiu ESPORTS Sol·licitud de subvenció a l'esport femení (748 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud d'admissió fora de termini (curs escolar 2021/2022)  (875 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA de recibos de matrícula emitidos por la Universitat de València  (230 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Full de matrícula UNISOCIETAT- Hoja de matrícula UNISOCIEDAD  (331 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud ajuda material escolar 2n cicle educació infantil (727 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud de subvenció Escola d'Educands de la Societat Muscial  (664 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud d'ajuda transport estudiants (534 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud d'ajudes extraordinàries a l'estudi (646 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud de beca d'investigació sobre temes referents a Alzira o la comarca per a jóvens de la Ribera (656 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud presentació premis d’innovació educativa ciutat d’Alzira (731 kb)
Descarregar arxiu JOVENTUT Fitxa d'inscripció a la ESCOLA d'ESTIU (697 kb)
Descarregar arxiu JOVENTUT Fitxa d'inscripció als TALLERS de PASQUA (886 kb) 
Descarregar arxiu JOVENTUT Fitxa d'inscripció als TALLERS de NADAL (886 kb) 
Descarregar arxiu JOVENTUT Sol·licitud de subvenció Consell de la Joventut d'Alzira (646 kb)
Descarregar arxiu JOVENTUT Sol·licitud de subvenció en matèria de joventut (669 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud de subvenció municipal per a activitats escolars (657 kb)
Descarregar arxiu EDUCACIÓ Sol·licitud de subvenció UNED (646 KB)
Descarregar arxiu ESTADÍSTICA Sol·licitud d'alta / inscripció en el Padró Municipal d'Habitants (861 kb)
Descarregar arxiu ESTADÍSTICA Sol·licitud de canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants (797 kb)
Descarregar arxiu ESTADÍSTICA Modificació de dades personals en el Padró Municipal d'Habitants (752 kb)
Descarregar arxiu ESTADÍSTICA Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent (778 kb)
Descarregar arxiu ESTADÍSTICA Sol·licitud de baixa en el Padró Municipal d'Habitants (633 kb)
Descarregar arxiu PARTICIPACIÓ CIUTADANA Actualització de dades en el Registre Municipal d'Associacions (728 kb)
Descarregar arxiu PARTICIPACIÓ CIUTADANA Sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'associacions (710 kb)
Descarregar arxiu PARTICIPACIÓ CIUTADANA Sol·licitud de subvencions a les associacions veïnals (688 kb)
Descarregar arxiu PARTICIPACIÓ CIUTADANA Justificació de subvencions a les associacions veïnals (688 kb)
Descarregar arxiu FESTES Sol·licitud de subvenció Junta Local Fallera de Alzira (646 KB)
Descarregar arxiu FESTES Model genèric de sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament d'Alzira (743 kb)
Descarregar arxiu FESTES Sol·licitud de subvenció Junta Coordinadora de Festes de Barris i Partides d'Alzira (646 KB)
Descarregar arxiu FESTES Sol·licitud de subvenció Junta de Germandats i Confraries de Setmana Santa d'Alzira (646 KB)
Descarregar arxiu GUAL Sol·licitud d'alta de gual (649 kb)
Descarregar arxiu GUAL Sol·licitud de baixa de gual (650 kb)
Descarregar arxiu GUAL Sol·licitud de canvi de placa de gual (649 kb)
Descarregar arxiu GUAL Sol·licitud de canvi de titularitat de gual (652 kb)
Descarregar arxiu GUAL Sol·licitud de canvi d'ubicació de gual (358 kb)
Descarregar arxiu GUAL Sol·licitud de modificació de dades tècniques de guals (358 kb)
Descarregar arxiu IBI Sol·licitud d'anul·lació deutes IBI per transmissió de domini (630 kb)
Descarregar arxiu IBI Sol·licitud de bonificació per empresa d'urbanització, construcció i promoció (667 kb)
Descarregar arxiu IBI Sol·licitud de bonificació per família nombrosa (632 kb)
Descarregar arxiu IBI Sol·licitud de bonificació per a Vivendes de Protecció Oficial (633 kb)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud de participació "12 mesos • 12 empreses" (1.062 kb)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud general Pla d'Ocupació Juvenil (termini del 4 al 13 d'agost)  (928 kb)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud general Pla d'Ocupació Juvenil (termini del 21 al 30 de juliol) (925 kb)
Descarregar arxiu IDEA Autorització dades padró i altres organismes Pla d'Ocupació Juvenil (972 kb)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud general Pla d´Ocupació Juvenil pràctiques no laborals a l´Ajuntament d´Alzira (1526 kb)
Descarregar arxiu IDEA Autorització dades padró i altres organismes Pla d´Ocupació Juvenil pràctiques no laborals a l´Ajuntament d´Alzira (937 kb)
Descarregar arxiu IDEA Inscripció en el programa de pràctiques formatives "LA DIPU ET BECA" (692 KB)
Descarregar arxiu IDEA Autorització de consulta de dades del padró i d'altres organismes per a programes (661 KB)
Descarregar arxiu IDEA Autobaremació per al Programa de pràctiques formatives "LA DIPU ET BECA" (739 KB)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud general per al Pla de Foment d'Ocupació 2013 "Alzira Social" per a la rehabilitació de vivendes d'Alzira (708 KB)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud general per al Pla de Foment d'Ocupació dirigit a famílies d'Alzira amb especials dificultats d'ocupació (402 kb)
Descarregar arxiu IDEA Annex I Pla de Foment d'Ocupació dirigit a famílies d'Alzira amb especials dificultats d'ocupació (408 kb)
Descarregar arxiu IDEA Autorització de consulta de dades del padró Pla de Foment d'Ocupació dirigit a famílies d'Alzira amb especials dificultats d'ocupació (395 kb)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud "Programa EMPRÉN" (1.279 kb)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud "Programa FORMAPLUS" (856 kb)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitud general d'Ajudes per a Persones Desocupades 2013 (679 kb)
Descarregar arxiu IDEA Annex Ajudes per a Persones Desocupades 2013 (654 kb)
Descarregar arxiu IDEA Declaració d'ajudes de Minimis (668 kb)
Descarregar arxiu IDEA Compromís de compliment de condicions (639 kb)
Descarregar arxiu IDEA Sol·licitut d'admisió al procés de selecció per a docent cursos "PROGRAMA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ 2015" (788 kb)
Descarregar arxiu IDEA SOL·LICITUD IV PREMIS "IDEA COWORKING ALZIRA" (163 kb)
Descarregar arxiu IDEA SOL·LICITUD GENERAL BEQUES CURSOS AULA MENTOR I ALTRES VIATGE A L'EMPLEABILITAT (27 kb)
Descarregar arxiu IDEA SOL·LICITUD GENERAL BEQUES CURSOS AULA MENTOR I ALTRES VIATGE A L'EMPLEABILITAT (autorització per a demanar dades) (27 kb)
Descarregar arxiu INTERVENCIÓ / TRESORERIA Sol·licitud de manteniment de tercers (656 kb)
Descarregar arxiu INTERVENCIÓ / TRESORERIA Third party maintenance: Third party data incorporation request (1.203 kb)
Descarregar arxiu PATRIMONI Sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial de l'administració (674 kb)
Descarregar arxiu PATRIMONI Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal (664 kb)
Descarregar arxiu PERSONAL Sol·licitud d'autorització de realització de curs de formació online (765 kb)
Descarregar arxiu PERSONAL Sol·licitud d'admissió a proves per a la selecció de personal (848 kb)
Descarregar arxiu PERSONAL Sol·licitud d'ajudes socials empleat/empleada públic (716 kb)
Descarregar arxiu PERSONAL Sol·licitud del certificat de serveis prestats (848 kb)
Descarregar arxiu GESTIÓ TRIBUTÀRIA Sol·licitud d'alta/modificació de dades de contribuents (663 kb)
Descarregar arxiu PLUSVÀLUA Sol·licitud d'alta de notaries (659 kb)
Descarregar arxiu PLUSVÀLUA Sol·licitud de comunicació de dades per la gestoria (654 kb)
Descarregar arxiu PLUSVÀLUA Sol·licitud de comunicació dades per la persona interessada (642 kb)
Descarregar arxiu PLUSVÀLUA Sol·licitud de comunicació dades per la notaria (654 kb)
Descarregar arxiu POLICIA Llistat Zones Taules i Cadires (9 kb)
Descarregar arxiu POLICIA Ocupació via pública amb cadires i taules  (653 KB)
Descarregar arxiu POLICIA Tarifes i Bonificacions Taules i Cadires (10 kb)
Descarregar arxiu POLÍTIQUES D'IGUALTAT Sol·licitud de Subvencions a entitats en matèria d'igualtat entre dones i homes o igualtat en l'orientació sexual en l'àmbit municipal (858 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ EXECUTIVA Sol·licitud de certificat d'estar al corrent en el pagament de deutes (644 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ EXECUTIVA Sol·licitud de certificat de deutes municipals (644 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ VOLUNTARIA Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària (711 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ VOLUNTARIA Sol·licitud de baixa de domiciliació bancària (711 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ VOLUNTARIA Sol·licitud de domiciliació bancària (717 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ VOLUNTARIA Sol·licitud de modificació domiciliació bancària (711 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ EXECUTIVA Recurs de reposició contra la providència d’apremi (725 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ EXECUTIVA Sol·licitud d'ajornament o fraccionament de deute (717 kb)
Descarregar arxiu RECAPTACIÓ VOLUNTARIA Sol·licitud d'ajornament / fraccionament en període voluntari (762 kb)
Descarregar arxiu SANITAT Sol·licitud de baixa en el cens municipal d'animals de companyia (752 kb)
Descarregar arxiu SANITAT Sol·licitud de llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos (805 kb)
Descarregar arxiu SANITAT Sol·licitud de registre d'animals de companyia (729 kb)
Descarregar arxiu SANITAT Sol·licitud d'adopció d'animal (706 kb)
Descarregar arxiu SERVAL Sol·licitud de participació premis a l’ús valencià en els cartells dels monuments fallers (709 kb)
Descarregar arxiu SERVAL Sol·licitud per a participar en el premi a l'ús del valencià en el comerç local d'Alzira (820 kb)
Descarregar arxiu SERVAL Sol·licitud per a participar en el premi a la promoció del valencià en l’esport a Alzira (820 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud de la targeta social del transport urbà (719 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud d'adjudicació d'una parada en el mercat d'abastiments (659 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud de canvi de titularitat, cessament, permuta o traspàs de la parada del mercat d'abastiments (682 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud d'informe de cultiu (662 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Autorització per a aparcar gratuïtament en l'aparcament municipal situat en l'edifici el Ferrobús (658 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud d'adjudicació de nínxol (632 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud d'exhumació i trasllat (691 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud d'ocupació de via pública amb parades de venda (649 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud d'autorització per a la venda no sedentària (692 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS PÚBLICS Sol·licitud de modificació de llicència de venda no sedentària (742 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS SOCIALS Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades (879 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS SOCIALS Sol·licitud d'ajudes de la Regidoria de serveis socials i innovació social destinades a entitats col·laboradores en l'àmbit municipal (679 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS SOCIALS Sol·licitud d'ajudes de la Regidoria de serveis socials i innovació social destinades a entitats col·laboradores en l'àmbit municipal ANNEX II (344 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS SOCIALS Sol·licitud de permís d'estacionament per mobilitat reduïda (651 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS SOCIALS Sol·licitud del servici "Major a casa" (669 kb)
Descarregar arxiu SERVICIS SOCIALS Sol·licitud del servici "Menjar a casa" (695 kb)
Descarregar arxiu TRESORERIA Model aval (663 kb)
word TRESORERIA Model d'Aval Urbanisme (13 kb)
word TRESORERIA ANNEX V Model d'Aval i segur de caució (15 kb)
Descarregar arxiu TRESORERIA Sol·licitud de compensació de deutes (730 kb)
Descarregar arxiu TRESORERIA Sol·licitud d'ajornament de deutes (659 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Comunicació d'activitats innòcues   (59 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Comunicació de canvi de titularitat d'un establiment públic (50 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Comunicació de transmissió de apertura (771 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Comunicació de transmissió de llicència urbanística d'obra (52 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Declaració responsable: mesures addicionals per a l'oci nocturn (resolució del DOGV de 9 desembre 2020) (433 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Declaració responsable per a l’obertura d’un espectacle públic, activitat recreativa i establiment públic, instal·lacions eventuals portàtils o desmuntables (757 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Declaració responsable ambiental  (53 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Declaració responsable d'obra (95 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Declaració responsable de primera ocupació (47 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Declaració responsable de segona ocupació (1173 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Comunicació de posada en funcionament de l'activitat subjecta a llicència ambiental (49 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Sol·licitud  d'ajuda per a la compra de la primera vivenda (707 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística  (46 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Sol·licitud de llicència ambiental  (53 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Sol·licitud de llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics  (758 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Llistat carrers per a llicència d'obertura establiment públic (27 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Sol·licitud de llicència d'obres (92 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Sol·licitud de llicència d'obres en edificis catalogats, en àmbits declarats B.I.C. o de rellevància local (88 kb)
Descarregar arxiu Àrea Gestió del Territori Sol·licitud de llicència de parcel·lació (683 kb)
Descarregar arxiu VEHICLES Sol·licitud de bonificació en el IVTM per a vehicles històrics (629 kb)
Descarregar arxiu VEHICLES Sol·licitud de devolució per prorrateig en el IVTM (352 kb)
Descarregar arxiu VEHICLES Sol·licitud d'exempció en el IVTM per discapacitat (378 kb)
Descarregar arxiu VEHICLES Sol·licitud d'exempció en el IVTM per a vehicles agrícoles (355 kb)
Descarregar arxiu VIA PÚBLICA Ocupació de via pública amb taules i cadires (692 kb)
Descarregar arxiu ZONA BLAVA Sol·licitud per a residents en zona blava (623 kb)

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira