logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

educacion agenda educativaeducacion beques i ajudeseducacion calendari escolareducacion escoles infantilseducacion galeria dimatgeseducacion infocentreseducacion premis i concursos

Escolarització d'Educació Infantil i Primària

 El contingut d'esta plana web és merament informatiu. La informació fidedigna està referida en les corresponents disposicions legals de la Generalitat Valenciana.


PROCÉS D'ESCOLARIZATCIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

      L'alumnat d'Educació Infantil de 5 anys passa automàticament a primer d'Educació Primària del mateix centre.

      Els nivells d'Educació Infantil des dels 3 anys i d'Educació Primària són gratuïts en tots els col·legis públics i privats concertats d'Alzira. Els nivells d'infantil (0-2 anys) tenen uns preus públics que cal consultar en els respesctius centres.

      Podrà matricular-se en el primer curs d'Educació Primària únicament l'alumnat nascut l'any 2012 i en primer curs del segon cicle d'Educació Infantil únicament l'alumnat nascut en 2015

     Si el seu fill o filla té algun problema important de salut, de desenvolupament o discapacitat és convenient que ho diga a l'hora de presentar la sol·licitud, per tal que se li puguen oferir els recursos necessaris.

     En el cas que hi haja una demanda més elevada de places que d'oferta en algun dels centres, els consells escolars baremaran les sol·licituds presentades i, segons les places i la puntuació obtinguda, s'assignarà una plaça a cada sol·licitant.

 

 

Descarregar dossier informatiu. 

 

 SOLICITUD D'ADMISSIÓ

      Les sol·licituds s'ajustaran al model oficial que es facilitarà de manera gratuïta en els centres escolars.

     Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud, en la qualpodrà consignar fins a 10 peticions.

     Les sol·licituds es presentaran en el centre en què sol·licita plaça en primera opció.

   

 CALENDARI D'ADMISSIÓ CURS 2018-2019

 

Publicació de les vacants existents en els centres educatius

 el 17 de maig

Presentació de sol·licituds

 del 17 al 24 de maig

Publicació de les llistes provisionals

 el 4 de juny

Reclamacions davant la direcció o titularitat del centre.

 del 4 al 6 de juny

Publicació de las llistes definitives

 el 13 de juny

Es podran presentar reclamacions contra les llistes definitives: 

      - Centres públics: al·legacions davant la Comissió d'Escolarització del 13 al 15 de juny

      - Centres concertats: recurs davant la Direcció Territorial d'Educació.

Termini de formalització de matrícula: del 14 de juny al 2 de juliol. 

La no matriculació serà entesa com a renúncia a la plaça escolar obtinguda i haurà d'escolaritzar-se en les places que queden vacants. 

 

          BAREMACIÓ  

   L’admissió de l’alumnat en els centres a què es refereix aquest decret, quan no hi haja en els centres places suficients per a atendre totes les sol·licituds d’ingrés, es regirà pels criteris de:

 

1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.

 

2. Pare, mare o tutors legals treballadors al centre docent.

 

3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals.

 

4. Renda per capita de la unitat familiar.

 

5. Condició legal de família nombrosa.

 

6. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.

 

7. Família monoparental.

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira