logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

educacion agenda educativaeducacion beques i ajudeseducacion calendari escolareducacion escoles infantilseducacion galeria dimatgeseducacion infocentreseducacion premis i concursos

Escolarització d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

El contingut d'esta plana web es merament informatiu. La informació fidedigna  està referida en les corresponents disposicions legals de la Generalitat Valenciana.     

 

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

 

      

Aquest procés d’admissió afecta els centres públics i centres privats concertats que impartisquen els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

L’alumnat passa automàticament d’una etapa a una altra sense necessitat de realitzar cap tràmit, tant si es tracta d’un centre públic com si és concertat.

 

A l’alumnat d’un centre adscrit se li reservarà plaça escolar en el centre objecte de l’adscripció.

 

Les sol·licituds de canvi de modalitat lingüística, tant per a l’alumnat procedent d’un centre adscrit com per a l’alumnat propi d’un centre, podran ser presentades en l’esmentat centre fins el 25 d’abril.

 

 

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN L'OFERTA GENERAL

 

Les sol·licituds s'ajustaran al model oficial

Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud, en la qualpodrà consignar fins a 10 peticions.


Les sol·licituds es presentaran en el centre en  què sol·licita plaça en primera opció.

 

CALENDARI D'ADMISSIÓ  CURS 2018-2019

Este procés d'admissió afecta els centres públics i centres privats concertats que impartisquen les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria.   

Publicació de les vacants existents en els centres educatius

 el 17 de maig

Presentació de sol·licituds

 del 17 al 28 de maig 

Publicació de les llistes provisionals

 el 12 de juliol

Reclamacions davant la direcció i titularitat del centre

 del 12 al 16 de juliol

Publicació de les llistes definitivas

 el 19 de juliol

Es podran presentar reclamacions en segona instància: 

      - Centres públics: al·legacions davant la Comissió Municipal d'Escolaritzaciódel 19 al 23 de juliol.

      - Centres concertats: recurs davant la Direcció Territorial d'Educació.

Termini de formalització de matrícula: del 19 al 26 de juliol

La no-matriculació serà entesa com a renúncia a la plaça escolar obtinguda, i haurà d'escolaritzar-se en les places que queden vancants.

 

        BAREMACIÓ  

 

L’admissió de l’alumnat quan no hi haja en els centres places suficients per a atendre totes les sol·licituds d’ingrés, es regirà pels criteris de:

 

     1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.

 

     2. Pare, mare o tutors legals treballadors al centre docent.

 

     3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals.

 

     4. Renda per capita de la unitat familiar.

 

     5. Condició legal de família nombrosa.

 

     6. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.

 

     7. Família monoparental.

 

     8. Expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries.

 

 

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira