logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

ss cita prèviass contacta amb nosaltresss consell municipalss generalitat valencianass mapa de la infànciass tràmits i procediments

Unitat de la Dependència

UNITAT D’ATENCIÓ MUNICIPAL A LA DEPENDÈNCIADESCRIPCIÓ


 

És un servei professionalitzat que desenvolupa un conjunt d’actuacions  destinades a donar a conéixer els ciutadans i  les  famílies els seus drets, els procediments a seguir i les prestacions disponibles davant d’una situació de dependència.

 

REQUISITS D’ACCÉS


 

-Residència efectiva en el municipi d’Alzira.

-Trobar-se en un dels graus de dependència segons es recull en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

 

SOL•LICITUD I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


 

- Model   d’imprés normalitzat.

- NIF/DNI.

- Certificat d’empadronament.

- Informe de salut.

 

Documentació addicional segons les circumstàncies del sol·licitant:

-Fotocòpia del llibre de família (sols per a menors de tres anys)

-Fotocopia de la sentència d’incapacitació judicial.

-Fotocòpia del reconeixement de discapacitat.
         
Tota la informació i els impresos necessaris es troben en l'enllaç següent: www.bsocial.gva.es

PRESTACIONS I SERVEIS DE PROMOCIÓ I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA


 

El catàleg de serveis i prestacions establerts en la normativa comprén els següents:

 
- Servei de teleassistència.

- Servei d’atenció domiciliària.

- Centre de dia.

- Centre de nit.

- Residències.

- Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals.

- Prestacio econòmica vinculada a un servei concertat i privat.

- Prestació econòmica d’assistència personal.

UBICACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA


 

Seu dels Serveis Socials Municipals 

C/ Rambla, s/n 
Tel. 96 245 59 26


INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA


Les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema es podran presentar al centre social. C/ Rambla s/n. Tel. 96 245 92 50 amb cita prèvia.

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira