logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Compte general

L'Ajuntament d'Alzira, en finalitzar l'exercici pressupostari, formarà el compte general que posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

Contingut
Rendició
Publicitat
Aprovació


 
Contingut

El compte general estarà integrat pel:
a) De l'Ajuntament d'Alzira
c) De les de les societats mercantils de capital íntegrament municipal: Alzira Ràdio, SA i Instalaciones Deportivas Alzira, SA

Els comptes reflectiran la situació econòmico-financera i patrimonial, els resultats econòmico-patrimonials i l'execució i liquidació dels pressupostos.

L'Ajuntament d'Alzira unirà al compte general els estats integrats i consolidats dels distints comptes que determine el Ple de la corporació.

Rendició

L'alcaldessa retrà, abans del dia 15 de maig de l'exercici següent a què corresponguen, els estats i comptes de l'Ajuntament d'Alzira. Els comptes de les societats mercantils Alzira Ràdio, SA i Instalaciones Deportivas Alzira, SA, rendides i propostes inicialment pels òrgans competents d'estes, seran remeses a l'Ajuntament d'Alzira en el mateix termini.

El compte general format per la Intervenció serà sotmes abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes, que estarà constituïda per membres dels distints grups polítics integrants de la corporació.

Publicitat

El compte general, amb l'informe de la Comissió Especial a què es referix l'apartat anterior, serà exposat al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i huit més les persones interessades podran presentar reclamacions, inconvenients o observacions. Examinats estos per la Comissió Especial i practicades per esta totes les comprovacions que estime necessàries, emetrà nou informe.

Aprovació

Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i inconvenients formulats, el compte general se sotmetrà al Ple de la corporació, perquè, si és el cas, puga ser aprovat abans del dia 1 d'octubre.

L'Ajuntament d'Alzira retrà al Tribunal de Comptes el compte general degudament aprovat.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira