logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Compte general 2014

 

A)

Compte general. Tramitació i aprovació

   

Formació Compte general

Decret Alcaldia número 768 rendició comptes

Dictamen Comissió Especial de Comptes

Edicte Compte general

Exposició pública Compte general

Certificat no reclamacions

Acord Ple aprovació Compte general

 

B)

Compte general. Estats comptables i pressupostaris

   

Balanç de situació final

Compte de resultats exercici

Liquidació pressupost gastos

Liquidació pressupost gastos – resum àrees de gasto 

Liquidació pressupost gastos – resum capítols

Liquidació pressupost ingressos – resum

Liquidació pressupost ingressos – detall

Tresoreria

Estat endeutament (capitals / interessos)

Operacions no pressupostàries Tresoreria – deutors

Operacions no pressupostàries Tresoreria – creditors

Operacions no pressupostàries Tresoreria – pendent aplicar ingressos

Operacions no pressupostàries Tresoreria – pendent aplicar pagaments

Valors rebuts en dipòsit

EOAF i quadre finançament anual

Modificacions crèdit

Romanents crèdit

Projectes de gasto desviacions de finançament

Projectes de gasto obligacions reconeguts

Liquidació pressupost ingressos a) drets anul·lats (resum / detall)

Liquidació pressupost ingressos b) drets cancel·lats (resum / detall)

Liquidació pressupost ingressos c) recaptació neta (resum / detall)

Liquidació pressupost ingressos d) devolucions (resum / detall)

Pressupostos tancats – drets pendents cobrament (anul·lats, cancel·lats)

Gastos finançament afectat01, 02, 03, 04

Estat concialiació bancària, arqueig i concialicions bancàries

 

C)

Comptes anuals. Instalaciones Deportivas Alzira, SA

   

Auditoria. Comptes anuals i informes

Informe Intervenció comptes anuals societats

Informe Intervenció dissolució societats

Dictamen Comissió Especial de Comptes

Acord Ple

 

D)

Comptes anuals. Alzira Ràdio, SA

   

Auditoria. Comptes anuals i informes

Informe Intervenció comptes anuals societats

Informe Intervenció dissolució societats

Dictamen Comissió Especial de Comptes

Acord Ple

 

E)

Comptes anuals. Gestora del Suelo Alzira, SA

   

Auditoria. Comptes anuals i informes

Acta Junta General d'Accionistes

Informe Intervenció comptes anuals societats

Informe Intervenció dissolució societats

Dictamen Comissió Especial de Comptes

Acord Ple

 

F)

Compte general. Rendició comptes Sindicatura de Comptes

   

G)

Compte general. Remissió organismes estatal i autonòmic

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira