logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Compte general 2011

 

A)

Compte general. Tramitació i aprovació

   

Formació del Compte general

Decret d'Alcaldia

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes

Edicte Compte general

Exposició pública del Compte general

Certificat no reclamacions

Acord Ple aprovació Compte general

 

B)

Compte general. Estats comptables i pressupostaris

   

Balanç de situació final

Compte de resultats de l'exercici

Liquidació pressupost gastos - detall

Liquidació pressupost de gastos – resum àrees de gasto

Liquidació pressupost de gastos – resum capítols

Liquidació pressupost ingressos – resum

Liquidació pressupost ingressos – detall

Tresoreria

Estat de l'endeutament

Operacions no pressupostàries de tresoreria - deutors

Operacions no pressupostàries de tresoreria - creditors

Operacions no pressupostàries de tresoreria - pendent d'aplicar ingressos

Operacions no pressupostàries de tresoreria - pendent d'aplicar pagos

Valors rebuts en dipòsit

EOAF1, EOAF2 i quadre de finançament anual 1, 2 i 3

Modificacions de crèdits

Romanents de crèdits

Projectes de gasto desviacions de finançament

Projectes de gasto obligacions reconegudes

Liquidació pressupost ingressos a) drets anul·lats (resum i detall)

Liquidació pressupost ingressos b) drets cancel·lats (resum i detall)

Liquidació pressupost ingressos c) recaptació neta

Liquidació pressupost ingressos - devolucions

Pressupostos tancats – obligacions

Pressupostos tancats – drets pendents de cobrament (anul·lats, cancel·lats)

Gastos finançament afectat - 01, 02, 03, 04, 05

Estat de conciliacions bancàries, arqueig i conciliacions bancàries

 

C)

Comptes anuals. Instalaciones Deportivas Alzira, SA

   

Auditoria. Comptes anuals i informes

Informe Intervenció comptes anuals societats

Dictamen Comissió Informativa

Acord Ple

 

D)

Comptes anuals. Alzira Radio, SA

   

Auditoria. Comptes anuals i informes

Informe Intervenció comptes anuals societats

Dictamen Comissió Informativa

Acord Ple

 

E)

Comptes anuals. Gestora del Suelo Alzira, SA

   

Auditoria. Comptes anuals i informes

Informe Intervenció comptes anuals societats

Acta Junta General de Accionistes

Dictamen Comissió Informativa

Acord Ple

 

F)

Compte general. Rendició comptes Sindicatura de Comptes

   

G)

Compte general. Remissió organismes estatal i autonòmic

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira