logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Facturació electrònica

Les Bases d'execució del Pressupost general per a 2019 establixen l'obligació de presentar en format electrònic les factures d'import superior a 300,00 euros (IVA inclòs).

Pot enviar les factures electròniques per dos punts d'entrada:

1) Portal de Facturació Electrònica de l'Ajuntament d'Alzira
https://sedeelectronica.alzira.es/PortalProveedor/

Per a sol·licitar l'alta en el servei de facturació electrònica de l'Ajuntament d'Alzira cal tindre certificat electrònic. Seran vàlids els documents següents:

• DNI electrònic (sols per a persones físiques)
• Certificat de la Cambra de Comerç (sols per a persones jurídiques), a través de la pàgina web: www.camerfirma.com
• Certificat de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), a través de la pàgina web: www.accv.es

Una vegada instal·lat deurà sol·licitar l'alta en el portal de Facturació Electrònica en l'adreça web següent: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalProveedor/

2) Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració de l'Estat (FACe) https://face.gob.es/es/

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira