logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Pressupost 2009

El pressupost és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d'ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyguen íntegrament a l'entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2009

   

    

A)

Memòries

   

Memòria d'Alcaldia

Memòria d'Instalaciones Deportivas Alzira, SA

Memòria d'Alzira Ràdio, SA

   

       

B)

Estats de previsió

      

Pressupost consolidat

Resum ingressos i gastos

Detall ingressos

Detall gastos (econòmic) (àrees de gasto)

Instalaciones Deportivas Alzira, SA

Alzira Ràdio, SA

   

 

C)

Estudi comparatiu pressupostos 2008 i 2009

 

Ingressos

Gastos

 

     

D)

Estats execució del pressupost de 2008

Comptes de les societats mercantils

    

Ingressos

Gastos (económico y programas)

Instalaciones Deportivas Alzira, SA

Alzira Ràdio, SA

   

       

  

E)

Estats i comptes exercici 2007

E.1)

Ajuntament. Liquidació del pressupost

   

Decret d'aprovació

Liquidació estat de gastos

Liquidació estat de ingressos

E.2)

Instalaciones Deportivas Alzira, SA. Comptes

E.3)

Alzira Ràdio, SA. Comptes

   

2.

BASES D'EXECUCIÓ

  

3.

PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXOS

     

Annex inversions del pressupost

Justificants de las previsions d'ingressos i gastos

Inversions

Aportació la Barraca d'Aigües Vives

Gestora del Suelo Alzira, SA. Previsió ingressos i gastos

  

5.

INFORMES D'INTERVENCIÓ

     

Informe estat de previsió de moviments i situació del deute

Informe operació de crèdit

Informe estabilitat pressupostària

Informe econòmic financer

Informe de legalitat

  

6.

APROVACIÓ

 

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicació BOP aprovació inicial

Certificat no reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

 
 
Presupuesto 2009

 

 

 

  Descargar PDF (131 kb) 


B) Detalle individualizado de Ingresos y Gastos del Presupuesto 2009.

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

 

 

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO INICIAL

% S/ TOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS: URBANA, RÚSTICA, VEHÍCULOS, ETC

15.950.000,00

41,943%

IMPUESTOS INDIRECTOS: IMPTO. OBRAS, CONSTRUCCIONES

905.100,00

2,380%

TASAS Y PRECIOS: GRUA, CEMENTERIO, DEPORTES, FIESTAS, ETC

4.533.401,00

11,921%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: FONDO ESTATAL, SUBVENCIONES

11.159.100,00

29,345%

INGRESOS PATRIMONIALES: INTERESES BANCO Y CONCESIONES

487.901,00

1,283%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

33.035.502,00

86,873%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: PLANES DIPUTACIÓN, CONVENIOS

507.340,00

1,334%

ACTIVOS FINANCIEROS: REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL

42.070,00

0,111%

PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMO

4.442.540,00

11,682%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

4.991.950,00

13,127%

TOTAL PRESUPUESTO

38.027.452,00

100,000%

 

 

 

 

 

 INGRESOS: OPERACIONES CORRIENTES

 

INGRESOS: OPERACIONES DE CAPITAL

 

 PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

 

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO INICIAL % S/TOTAL
1 GASTOS PERSONAL 15.211.370,00 40,001%
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.284.521,00 34,934%
3 GASTOS FINANCIEROS (INTERESES PRÉSTAMOS) 375.050,00
0,986%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.652.670,00 9,605%
6 INVERSIONES REALES 4.644.290,00 12,213%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 42.150,00 0,111%
9 PASIVOS FINANCIEROS 817.401,00 2,150%
TOTAL 38.027.452,00 100,000%

 

 

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira