logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Pressupost 2018

El pressupost és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligaciones que, com a màxim, pot reconéixer l'entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d'ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyen íntegrament a l'entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2018

   

    

A)

Memòries

   

Memòria d'alcaldia - Ajuntament d'Alzira

 

Memòria presidència - Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

   

       

B)

Pressupostos i estats de previsió

      

Resum ingressos i gastos - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall ingressos - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall gastos (programes i econòmic) - Ajuntament d'Alzira

Estat de previsió ingressos i gastos - Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

Pressupost consolidat - Ajuntament d'Alzira

   

   C)

Pressupostos comparatius 2017-2018

 

Comparatiu pressupost d'ingressos (resum i detall) - Ajuntament d'Alzira

Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall programes i econòmic) - Ajuntament d'Alzira

 

     

D)

Estats d'execució del pressupost - desembre de 2017

    

Estat d'execució d'ingressos - Ajuntament d'Alzira

Estat d'execució de gastos (detall programes i econòmic) - Ajuntament d'Alzira

Estat d'execució ingressos i gastos - Comunitat d'Usuaris de Vertits Ribera Alta I

   

       

E)

Estats i comptes exercici 2016

E.1)

Ajuntament d'Alzira. Liquidació del pressupost de 2016

   

Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2016

Resum i detall ingressos

Resum i detall gastos

 

2.

BASES D'EXECUCIÓ

  

3.

PLANTILLA DE PERSONAL

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXS

     

Annex d'inversions

Aportació la Barraca d'Aigües Vives

Annex informació convenis gasto social

  

5.

INFORMES D'INTERVENCIÓ

     

Informe econòmic justificatiu de la previsió d'ingressos

Informe estimació beneficis fiscals

Estat d'endeutament

Informe sobre endeutament i estalvi net

Informe estabilitat pressupostària

Informe de legalitat

  

6.

TRAMITACIÓ

       

Proposta acord

Esmena PP

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicació BOP aprovació inicial

Certificat no reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

Remissió Conselleria d'Hisenda

Remissió Delegació d'Economia i Hisenda

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira