logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Pressupost 2019

El pressupost és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconéixer l'entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que té previst liquidar, així com les previsions d'ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyen íntegrament a l'entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2019

   

    

A)

Memòries

   

Memòria d'alcaldia - Ajuntament d'Alzira

 

Memòria presidència - Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

   

       

B)

Pressupostos i estats de previsió

      

Resum estat d'ingressos i gastos  - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost d'ingressos  - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost de gastos (programes) - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost de gastos (econòmica) - Ajuntament d'Alzira

Estat de previsió ingressos i gastos - Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

Pressupost consolidat - Ajuntament d'Alzira

   

   C)

Pressupostos comparatius 2018-2019

 

Comparatiu pressupost d'ingressos (resum i detall) - Ajuntament d'Alzira

Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall programes) - Ajuntament d'Alzira

Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall econòmica) - Ajuntament d'Alzira

 

     

D)

Estados de tramitación del presupuesto - noviembre de 2018

    

Estado de tramitación de ingresos - Ajuntament d'Alzira

Estado de tramitación de gastos (programas y económico) - Ajuntament d'Alzira

Estado de ejecución ingresos y gastos - Comunidad de Usuarios de Vertidos Ribera Alta I

   

       

E)

Estats i comptes exercici 2017

E.1)

Ajuntament d'Alzira. Liquidació del pressupost de 2017

   

Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2017

Resum i detall d'ingressos

Resum (programes i econòmica) i detall (programes) de gastos

 

2.

BASES D'EXECUCIÓ

  

3.

PLANTILLA DE PERSONAL

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXOS

     

Annex d'inversions

Aportació la Barraca d'Aigües Vives

Annex informació convenis gasto social

  

5.

INFORMES D'INTERVENCIÓ

     

Informe econòmic justificatiu de la previsió d'ingressos

Informe estimació beneficis fiscals

Estato d'endeutament

Informe sobre endeutament i estalvi net

Informe estabilitat pressupostària

Informe de legalitat

  

6.

TRAMITACIÓ

       

Proposta acord

Esmena PP

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicació BOP aprovació inicial

Faig constar reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

Remissió Conselleria d'Hisenda

Remissió Delegació d'Economia i Hisenda

Proposta acord modificació bases execució

Acord Ple modificació bases execució

Edicte aprovació inicial modificació bases execució

Publicació BOP aprovació inicial

Faig constar no reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

Remissió Conselleria d'Hisenda

Remissió Delegació d'Economia i Hisenda

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira