logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Mesures vigents contra la COVID19

En este article us resumim totes les mesures actives per a intentar contindre la COVID19, tant les decretades per l'Ajuntament com les decretades per la Conselleria de Sanitat i la Generalitat Valenciana.

A continuació podeu trobar ordenades i actualitzades les publicacions relatives a la normativa. Incloem, si escau, una explicació dels canvis o mesures i la seua implicació. Si teniu cap dubte, disposeu de la reproducció integra dels bans municipals i els edictes de conselleria publicades com a entrades individuals en la secció de notícies d'esta web oficial.


ACTUALITZACIÓ 11/01/2021

BAN MUNICIPAL

En les últimes setmanes hem assistit a la proliferació de casos de COVID 19 en la comarca de la Ribera. Les dades aportades per Salut Pública indiquen que a 10 de gener, hem passat de 816 a 1166 casos per cada 100.000 habitants. Només en els últims tres dies hi ha 128 nous positius. Tenim 533 casos actius a Alzira, la major xifra des de l'inici de la pandèmia. La nostra àrea de salut comprén 29 municipis, dels quals vora el 70% es troba per damunt de 1000 casos per cada 100.000 habitants, la transmissió és comunitària, no controlada i sostinguda i podria excedir la capacitat de resposta del nostre sistema sanitari. L'Ajuntament d'Alzira, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, ha adoptat una sèrie de mesures, que estaran vigents fins el 31 de gener.

  • Tancar els parcs, jardins i zones de joc infantils de la nostra ciutat.
  • Tancar al públic les dependències municipals. Només es podrà acudir amb cita prèvia.
  • Tancar les instal•lacions esportives municipals. Només es permet l'activitat federada.
  • L'activitat acadèmica (escoles, instituts i EPA), continua amb normalitat.
  • Suspendre temporalment activitats culturals, d'oci espectacles i joventut programades.
  • La biblioteca municipal només donarà servei de préstec de llibres.
  • L'Ajuntament intensificarà el control policial per assegurar el compliment d'estes mesures, vigents fins al 31 de gener. No respectar les mesures pot comportar sanció econòmica.

 

ENTRA EN VIGOR: 00:00 del 12 de gener de 2021

FINALITZA: 31 de gener de 2021


 

ACTUALITZACIÓ 05/01/2021

RESOLUCIÓ

RESUM MESURES

ENTRA EN VIGOR: 00:00 del 7 de Gener 2021 

FINALIZA: 31 de Gener de 2021


ACTUALITZACIÓ 30/12/2020

Decret de la Generalitat pel que se suspenen les festes de celebració de cap d'any.

   RESOLUCIÓ

   RESUM MESURES

ENTRA EN VIGORDesde la publicación al diario oficial.

FINALIZA: 23:59 del 15 Gener de 2021


ACTUALITZACIÓN 17/12/2020 

Decret de la Generalitat pel qual es dicten les condicions per a la celebració de les festes nadalenques.

   RESOLUCIÓ

   RESUM NOVES MESURES

ENTRA EN VIGOR: 00:00 de 21 de Desembre de 2020 

FINALIZA: 23:59 del 15 de Gener de 2021


ACTUALITZACIÓ 02/12/2020

Acord pel qual es preveuen mesures de Salut Pública per fer front a la COVID-19 en relació a la celebració de les festes nadalenques. Veure les mesures ací

ENTRA EN VIGOR: a les 00:00 de 23 de decembre de 2020

FINALITZA: a les 23:59 del 6 de gener de 2021

 


ACTUALIZACIÓ 26/12/2020

Es prorroguen les mesures decretades por l'alcalde d'Alzira en el Ban Municipal del passat 29 de octubre

ENTRA EN VIGOR: a les 00:00 del 29 de novembre

FINALITZA: a las 23:59 del 9 de decembre

 


ACTUALITZACIÓ 12/11/2020

Es prorroga totes les mesures decretades per l'Alcalde d'Alzira en en Ban Municipal del passat 29 d'octubre.

ENTRA EN VIGOR: des de les 00:00 del 15 de novembre.

FINALITZACIÓ: Fins les 23:59 del 28 de novembre.

 


ACTUALITZACIÓ 09/11/2020

La Conselleria de Sanitat habilita el telèfon addicional 96 183 90 00 per a sol·licitar cita telemàtica amb el centre de salut.
per a reforçar l'estratègia d'adaptació contínua dels centres de salut a la pandèmia.

Atén de 8 a 20 h i es pot demanar o canviar la cita telefònica amb Medicina de Família, Pediatria o Infermeria

 

MESURES PUBLICADES PER LA GENERALITAT VALENCIANA D'OBLIGATORI CUMPLIMENT EN TOTA LA COMUNITAT VALENCIA


ENTRA EN VIGOR: A partir de les 00:00 del dissabte 07 de novembre de 2020
VIGÈNCIA FINS: Fins a les 23:59 del dimecres 9 de desembre

>>ACCÉS AL DOG: RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.


 

1. Mesures relatives a vetles i els soterraments
Aforament de 1/3 amb un límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

2. Mesures relatives a celebracions no religioses
Aforament d'un 1/3 amb un màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

3. Mesures relatives a esdeveniments i activitats multitudinàries
No s'autoritza cap mena d'esdeveniment o d'activitat multitudinària dels previstos en el document "Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per COVID-19 a Espanya", i en el document "Informació necessària per a l'autorització de celebració d'esdeveniments i activitats multitudinàries a la Comunitat Valenciana" que es va dictar per a donar compliment a la resolució de 17 d'agost passat, ni aquells esdeveniments i activitats, que foren anàlogues o similars.

4. Mesures relatives a les activitats festeres i tradicionals
No es podrà superar el número màxim de 6 persones, excepte per a funcions pròpies de gestió i administració.
No s'obriran al públic en cap cas.

5. Mesures relatives a parcs infantils recreatius a l'aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils
Aforament màxim del 50%.

6. Mesures relatives a locals d'oci infantil en espais tancats
Les activitats grupals tindran un màxim de 6 participants.
S'haurà de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d'objectes entre les persones usuàries.

7. Mesures relatives a establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que no formen part de centres i parcs comercials
Aforament de 50%.

8. Mesures relatives a mercats ambulants
Es podran instal·lar fins a un màxim del 50% dels llocs habitualment autoritzats o ampliar l'espai disponible perquè l'efecte siga equivalent.
L'espai haurà d'estar delimitat amb cintes o tanques havent de garantir els ajuntaments la neteja i desinfecció de la zona una vegada acabada l'activitat.

9. Mesures relatives a centres i parcs comercials
Aforament limitat al 50% tant dels locals com de les zones comunes. Aquestes només s'utilitzaran per al trànsit de clients.
Les zones recreatives romandran tancades.

10. Mesures relatives a establiments d'hostaleria i restauració
Se suspén l'activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes, així com els karaokes en locals d'hostaleria i restauració.

11. Mesures relatives al consum a l'interior de locals
No es podrà superar 1/3 de l'aforament.
El consum a les terrasses no podrà superar el 50%.
No es permet els serveis tipus self-service o bufet.
Tampoc es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics aliè als establiments d'hostaleria o similars.

12. Mesures relatives a hotels i allotjaments turístics
1/3 del seu aforament.
En aquells que ofereixen habitacions i equipaments col·lectius, les persones pertanyents a diferents grups de convivència NO podran pernoctar ni utilitzar simultàniament els serveis col·lectius.

13. Mesures relatives a museus i sales d'exposicions, monuments i altres equipaments culturals
Seran accessibles al públic per a visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones sense que en cap cas se supere el 50% de l'aforament.

14. Mesures relatives a biblioteques i arxius
No es podrà superar l'aforament del 50%.

15. Mesures relatives a cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, i recintes i establiments destinats a actes culturals i espectacles a l'aire lliure
Limitació del 50% de l'aforament.
A l'interior no es podrà menjar ni beure, els seients hauran de ser preasignats amb identificació de cada ocupant.
En qualsevol cas, el públic romandrà assegut.

16. Mesures preventives addicionals per als espectacles itinerants
No es permeten els espectacles itinerants en els quals públic i espectacle es mouen al mateix temps.

17. Mesures relatives a activitats de guia turístic
Els grups seran d'un màxim de 6 persones.

18. Mesures relatives a centres recreatius turístics, zoològics i aquaris
El límit d'aforament serà del 50% en instal·lacions tant tancades com a l'aire lliure.

19. Mesures relatives a congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments
Es recomana la seua realització telemàtica.
Aquells que s'organitzen de manera presencial, es duran a terme sense superar en cap cas 50% de l'aforament en cadascun dels espais.
No es permet serveis d'hostaleria ni restauració.

20. Mesures relatives a locals i establiments en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes
No es podrà superar 1/3 de l'aforament en cadascuna de les sales, taules o agrupacions de taules en grups que seran d'un màxim de 6 persones.

21. Mesures relatives a piscines recreatives
Límit de 1/3 de la seua capacitat d'aforament en piscines tancades, i del 50% en piscines a l'aire.
No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d'aigua.

22. Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i centres d'ensenyament no reglat
Es recomana l'ensenyament telemàtic.
Podrà impartir-se de manera presencial guardant la distància de seguretat amb un 50% de l'aforament.
En els vehicles d'autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de màscara.

23. Mesures relatives a centres residencials de majors i persones amb discapacitat
Regeix la Resolució de 17 d'agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla d'actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM.

24. Mesures relatives a l'activitat esportiva no professional ni federada
Es podrà practicar esport per parelles sense contacte físic.
Es podran realitzar activitats en grups fins a un màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions tancades.
Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de l'aforament màxim.
No es permetrà l'ús de vestuaris ni dutxes.

25. Mesures relatives a esdeveniments esportius
Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

26. Mesures relatives a l'ocupació de vehicles de transport terrestre
En vehicles de fins a 9 places es permet ocupar la totalitat de les places posteriors, així com les de la fila del conductor, quan s'hagen esgotats prèviament les posteriors.
En els vehicles d'una única fila de seients només podrà ser ocupada per dues persones.
En tots els casos serà obligatòria la màscara excepte que tots els ocupants siguen convivents.

27. Mesures relatives al consum de tabac i assimilats
No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l'aire lliure quan no es puga respectar la distància de seguretat de 2 metres.

28. Mesures relatives a garbellats amb PCR en grups específics
En cas de brot epidèmic es realitzaran garbellats amb proves PCR en aquelles poblacions de risc i potencialment exposades.

La present resolució DEIXA SENSE EFECTE:
La Resolució de 17 d'agost de 2020, prorrogada per última vegada el 19 d'octubre
La Resolució de 29 d'octubre de mesures addicionals en les activitats festeres tradicionals
La Resolució de 29 d'octubre de mesures addicionals que afectaven 31 municipis de la Comunitat Valenciana

MESURES DECRETADES PER L'ALCALDE D'ALZIRA DE COMPLIMENT OBLIGATORI EN LA CLIUTAT D'ALZIRA


ENTRA EN VIGOR: A partir de les 00:00 del divendres 30 d'octubre de 2020
VIGÈNCIA FINS: Fins a les 23:59 del dissabte 14 de novembre

>>ACCÉS AL BAN MUNICIPAL


 

1. Tancar els parcs, jardins i zones de joc infantils en el casc urbà i en les escoles.
2. Tancar al públic les dependències municipals. Només es podrà acudir amb cita prèvia.
2. Tancar les instal·lacions esportives municipals. Només es permet l'activitat federada a porta tancada.
4. Al cementeri municipal, intensificar el protocol COVID i fer una crida a la responsabilitat.
5. Suspendre els tallers de joventut i els d'arts plàstiques organitzats per l'Ajuntament a la Casa de Cultura.
6. L'activitat acadèmica obligatòria (escoles i instituts), continua amb normalitat.
7. Ajornar activitats culturals, d'oci i joventut programades.
8. Es recomana no realitzar reunions d'associacions festives, lúdiques i culturals.
9. L'Ajuntament intensificarà el control policial per assegurar el compliment d'estes mesures, vigents fins al 14 de novembre. No respectar les mesures pot comportar sanció econòmica.

meusres-covid-novembre

FacebookTwitterLinkedinRSS FeedShare on Google+

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira