logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Loading…
  • 0

igualdad pla digualtatigualdad bustia de suggerimentsigualdad lectures recomanadesigualdad agenda dactivitatsigualdad enllaços dinteresigualdad documentacio

PLA D'IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS

L'avanç aconseguit en les últimes dècades en la igualtat entre hòmens i dones ha dut la nostra societat a la incorporació i participació de les dones en totes les esferes de la vida política, social i cultural. No obstant això, estos canvis no sempre han vingut acompanyats de nous models de relacions entre els gèneres.

Encara que s'han donat canvis importants en els models de família, podem dir que, mentre el model de feminitat tradicional ha patit una important transformació, els barons no s'han incorporat de la mateixa forma als àmbits de la vida privada i a l'espai domèstic. A més, les relacions de poder dominants en la nostra societat se seguixen manifestant en discriminacions laborals, i en la violència contra les dones com la forma més arcaica de dominació i submissió.

L'Ajuntament d'Alzira, conscient d'esta realitat i de la importància que té l'actuació des de les polítiques públiques per tal que el principi d'igualtat entre hòmens i dones consagrat en la nostra Constitució i en l'Estatut d'Autonomia siga una realitat, ha determinat des del seu àmbit de competències desenvolupar una intervenció global a través dels Plans d'Igualtat entre Hòmens i Dones.

L'educació integral de les persones implica l'adquisició d'un conjunt de capacitats bàsiques de tipus cognitiu, emocional i ètic. Açò suposa que a la necessitat inqüestionable d'educar en habilitats i coneixements s'afig la d'educar per a una millor qualitat de vida i per a dotar esta de sentit moral.

El sistema educatiu ha de fer-se càrrec de crear les condicions necessàries perquè l'escola potencie els aprenentatges per a la vida afectiva i incorpore el valor i la riquesa que suposa la diversitat de maneres de ser home i de ser dona que són el substrat imprescindible per a establir unes relacions basades en l'equitat, el respecte i la coresponsabilitat. 

Descarregar PDF I Pla d'igualtat entre Dones i Hòmens (560 kb) 

Descargar PDF II Pla d'Igualtat entre Dones i Hòmens 2009-2012

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira