logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

urbanismo registre mpal de solars urbanismo geoportal urbanismo exposició pública urbanismo més noticies urbanismo ajudes compra 1a vivenda urbanismo cita prèvia urbanismo pgou en tràmit urbanismo òrgan ambiental i territorial urbanismo pla demergències

PLANEJAMENT

* PLA GENERAL


- NORMES URBANÍSTIQUES

- PLÀNOLS


-> PLÀNOLS SÈRIE B


B1- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL - TERME MUNICIPAL

 

< Full 1 > < Full 2 > < Full 3 > < Full 4 > < Full 5 > < Full 6 > < Full 7 > < Full 8 - Garrofera >


B2- XARXA PRIMÀRIA - TERME MUNICIPAL

 

< Full 1 > < Full 2 > < Full 3 > < Full 4 > < Full 5 > < Full 6 > < Full 7 > < Full 8 - Garrofera >


B3- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL - ÀMBIT URBÀ


B4- XARXA PRIMÀRIA - ÀMBIT URBÀ


B5- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL- ÀMBIT BARRACA D'AIGÜES VIVES


B6- XARXA PRIMÀRIA - ÀMBIT BARRACA  D'AIGÜES VIVES


-> PLÀNOLS SÈRIE C


C1- ORDENACIÓ URBANÍSTICA

 

<Distribució de Fulls> < Full 1 > < Full 2 > < Full 3 > < Full 4 > < Full 5 > < Full 6 > < Full 7 > < Full 8 > < Full 9 > < Full 10 > < Full 11 > < Full 11-Bis> < Full 12 > < Full 13 > < Full 14 > < Full 15 > < Full 16 > < Full 17 > < Full 18 > < Full 19 > < Full 20 > < Full 21 > < Full 22 > < Full 23 > < Full 24 > < Full 25 > < Full 26 > < Full 27 > < Full 28 > < Full 29 > < Full 30 > < Full 31 > < Full 32 > < Full 33, 34, 35, 36>  < Full 37 > < Full 38 > < Full 39 > < Full 40 > < Full 41 > < Full 42 > < Full 43 >  < Full 44 > < Full 45 > < Full 46>  < Full 47 > < Full 48 > < Full 49 > < Full 50 > < Full 51 > < Full 52 > 

 

-> D. INVENTARI DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS:

 

D.1. CATÀLEG.

 

D.2. FITXES ARQUEOLÒGIQUES:

 < Fitxa A-1 >   < Fitxa A-2 >   < Fitxa A-3 >   < Fitxa A-4 >   < Fitxa A-5 >   < Fitxa A-6 >   < Fitxa A-7 >   < Fitxa A-8 >   < Fitxa A-9 >   < Fitxa A-10 >   < Fitxa A-11 >   < Fitxa A-12 >   < Fitxa A-13 >   < Fitxa A-14 >   < Fitxa A-15 >   < Fitxa A-16 >   < Fitxa A-17 >   < Fitxa A-18 >   < Fitxa A-19 >   < Fitxa A-20 >   < Fitxa A-21 >   < Fitxa A-22 >   < Fitxa A-23 >   < Fitxa A-24 >   < Fitxa A-25 >   < Fitxa A-26 >   < Fitxa A-27 >   < Fitxa A-28 >   < Fitxa A-29 >   < Fitxa A-30 >   < Fitxa A-31 >   < Fitxa A-32 >   < Fitxa A-33 >   < Fitxa A-34 >   < Fitxa A-35 >   < Fitxa A-36 >   < Fitxa A-37 >   < Fitxa A-38 >   < Fitxa A-39 >   < Fitxa A-40 >  

 

D.3. FITXES BÉNS IMMOBLES:

 < Fitxa I-1 >    < Fitxa I-2 >   < Fitxa I-3 >    < Fitxa I-4 >   <  Fitxa I-5 >    < Fitxa I-6 >   < Fitxa I-7 >    < Fitxa I-8 >   < Fitxa I-9 >    < Fitxa I-10 >   < Fitxa I-11 >    < Fitxa I-12 >    < Fitxa I-13 >    < Fitxa I-14 >   < Fitxa I-15 >    < Fitxa I-16 >   < Fitxa I-17 >    < Fitxa I-18 >   < Fitxa I-19 >    < Fitxa I-20 >   < Fitxa I-21 >    < Fitxa I-22 >   < Fitxa I-23 >    < Fitxa I-24 >    < Fitxa I-25 >    < Fitxa I-26 >   < Fitxa I-27 >    < Fitxa I-28 >   < Fitxa I-29 >    < Fitxa I-30 >   < Fitxa I-31 >    < Fitxa I-32 >   < Fitxa I-33 >    < Fitxa I-34 >   < Fitxa I-35 >    < Fitxa I-36 >    < Fitxa I-37 >    < Fitxa I-38 >   < Fitxa I-39 >    < Fitxa I-40 >   < Fitxa I-41 >    < Fitxa I-42 >   < Fitxa I-43 >    < Fitxa I-44 >   < Fitxa I-45 >    < Fitxa I-46 >   < Fitxa I-47 >    < Fitxa I-48 >    < Fitxa I-49 >    < Fitxa I-50 >   < Fitxa I-51 >    < Fitxa I-52 >   < Fitxa I-53 >    < Fitxa I-54 >   < Fitxa I-55 >    < Fitxa I-56 >   < Fitxa I-57 >    < Fitxa I-58 >   < Fitxa I-59 >    < Fitxa I-60 >    < Fitxa I-61 >    < Fitxa I-62 >   < Fitxa I-63 >    < Fitxa I-64 >   < Fitxa I-65 >    < Fitxa I-66 >   < Fitxa I-67 >    < Fitxa I-68 >   < Fitxa I-69 >    < Fitxa I-70 >   < Fitxa I-71 >    < Fitxa I-72 >    < Fitxa I-73 >    < Fitxa I-74 >   < Fitxa I-75 >    < Fitxa I-76 >   < Fitxa I-77 >    < Fitxa I-78 >   < Fitxa I-79 >    < Fitxa I-80 >   < Fitxa I-81 >    < Fitxa I-82 >   < Fitxa I-83 >    < Fitxa I-84 >    < Fitxa I-85 >    < Fitxa I-86 >   < Fitxa I-87 >    < Fitxa I-88 >   < Fitxa I-89 >    < Fitxa I-90 >   < Fitxa I-91 >    < Fitxa I-92 >   < Fitxa I-93 >    < Fitxa I-94 >   < Fitxa I-95 >    < Fitxa I-96 >    < Fitxa I-97 >    < Fitxa I-98 >   < Fitxa I-99 >    < Fitxa I-100 >   < Fitxa I-101 >    < Fitxa I-102 >   < Fitxa I-103 >    < Fitxa I-104 >   < Fitxa I-105 >    < Fitxa I-106 >   < Fitxa I-107 >    < Fitxa I-108 >    < Fitxa I-109 >    < Fitxa I-110 >   < Fitxa I-111 >    < Fitxa I-112 >   < Fitxa I-113 >    < Fitxa I-114 >   < Fitxa I-115 >    < Fitxa I-116 >   < Fitxa I-117 >    < Fitxa I-118 >   < Fitxa I-119 >    < Fitxa I-120 >    < Fitxa I-121 >    < Fitxa I-122 >   < Fitxa I-123 >    < Fitxa I-124 >   < Fitxa I-125 >    < Fitxa I-126 >   < Fitxa I-127 >    < Fitxa I-128 >   <  Fitxa I-129 >    < Fitxa I-130 >   < Fitxa I-131 >    < Fitxa I-132 >    < Fitxa I-133 >    < Fitxa Ficha I-134 >   < Fitxa I-135 >    < Fitxa I-136 >   < Fitxa I-137 >     

 

D.4. FITXES BÉNS MOBLES:

< Fitxa M-1 >   < Fitxa M-2 >   < Fitxa M-3 >   < Fitxa M-4 >   < Fitxa M-5 >   < Fitxa M-6 >   < Fitxa M-7 >   < Fitxa M-8 >   < Fitxa M-9 >   < Fitxa M-10 >   < Fitxa M-11 >   < Fitxa M-12 >   < Fitxa M-13 >   < Fitxa M-14 >   < Fitxa M-15 >   < Fitxa M-16 >   < Fitxa M-17 >  

 

D.5. PLÀNOLS:

< Full 1 >  < Full 2 >  < Full 3 >  < Full 4 >  < Full 5 >  < Full 6 >  < Full 7 >  < Full 8 >  < Full 1 U >  < Full 2 U >  


* PLANS ESPECIALS 

- Pla Especial de Protecció de la Vila d'Alzira 2018:

Annexos
Memòria informativa
Memòria justificativa
Catàleg de béns i espais protegits

- Pla especial de reforma interior carretera d'Albalat:

* Memòria


* PLANS PARCIALS

 

- INDUSTRIAL 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR UEI-06-CAMí DE BENICULL


* NORMES URBANÍSTIQUES 

* PLÀNOL D'ORDENACIÓ

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PPI-07-LA GRANJA


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PPI-08-CIUTAT DEL TRANSPORT


* ORDENANCES

 

* PLÀNOL DISTRIBUCIÓ DE PARCEL·LES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR UEI-09


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PPI-11 EL PLA


* ORDENANCES

 

- RESIDENCIAL

 

-> PLA PARCIAL SECTOR SANTA MARIA DE BONAIRE


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PPR03-HORT DE GALVAÑÓN


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PAR-07-AGRALCO


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL SECTOR TULELL


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL SECTOR PPR12-EL RACÓ


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL SECTOR SANTA MARINA II


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL SECTOR BARRACA D'AIGÜES VIVES


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

- TERCIARI

 

 

 

* ESTUDIS DE DETALL

 

* PLANS DE REFORMA INTERIOR


* PROGRAMES D'ACTUACIÓ INTEGRADA

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira