registro solares pgou ordenanzas boton GEOPORTAL Exposición pública Noticias Vivienda cita-previa-val boto PGOU boto organ ambiental

PLANEJAMENT

* PLA GENERAL


- NORMES URBANÍSTIQUES

- PLÀNOLS


-> PLÀNOLS SÈRIE B


B1- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL - TERME MUNICIPAL

 

< Full 1 > < Full 2 > < Full 3 > < Full 4 > < Full 5 > < Full 6 > < Full 7 > < Full 8 - Garrofera >


B2- XARXA PRIMÀRIA - TERME MUNICIPAL

 

< Full 1 > < Full 2 > < Full 3 > < Full 4 > < Full 5 > < Full 6 > < Full 7 > < Full 8 - Garrofera >


B3- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL - ÀMBIT URBÀ


B4- XARXA PRIMÀRIA - ÀMBIT URBÀ


B5- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL- ÀMBIT BARRACA D'AIGÜES VIVES


B6- XARXA PRIMÀRIA - ÀMBIT BARRACA  D'AIGÜES VIVES


-> PLÀNOLS SÈRIE C


C1- ORDENACIÓ URBANÍSTICA

 

<Distribució de Fulls> < Full 1 > < Full 2 > < Full 3 > < Full 4 > < Full 5 > < Full 6 > < Full 7 > < Full 8 > < Full 9 > < Full 10 > < Full 11 > < Full 11-Bis> < Full 12 > < Full 13 > < Full 14 > < Full 15 > < Full 16 > < Full 17 > < Full 18 > < Full 19 > < Full 20 > < Full 21 > < Full 22 > < Full 23 > < Full 24 > < Full 25 > < Full 26 > < Full 27 > < Full 28 > < Full 29 > < Full 30 > < Full 31 > < Full 32 > < Full 33, 34, 35, 36>  < Full 37 > < Full 38 > < Full 39 > < Full 40 > < Full 41 > < Full 42 > < Full 43 >  < Full 44 > < Full 45 > < Full 46>  < Full 47 > < Full 48 > < Full 49 > < Full 50 > < Full 51 > < Full 52 > 

 

-> D. INVENTARI DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS:

 

D.1. CATÀLEG.

 

D.2. FITXES ARQUEOLÒGIQUES:

 < Fitxa A-1 >   < Fitxa A-2 >   < Fitxa A-3 >   < Fitxa A-4 >   < Fitxa A-5 >   < Fitxa A-6 >   < Fitxa A-7 >   < Fitxa A-8 >   < Fitxa A-9 >   < Fitxa A-10 >   < Fitxa A-11 >   < Fitxa A-12 >   < Fitxa A-13 >   < Fitxa A-14 >   < Fitxa A-15 >   < Fitxa A-16 >   < Fitxa A-17 >   < Fitxa A-18 >   < Fitxa A-19 >   < Fitxa A-20 >   < Fitxa A-21 >   < Fitxa A-22 >   < Fitxa A-23 >   < Fitxa A-24 >   < Fitxa A-25 >   < Fitxa A-26 >   < Fitxa A-27 >   < Fitxa A-28 >   < Fitxa A-29 >   < Fitxa A-30 >   < Fitxa A-31 >   < Fitxa A-32 >   < Fitxa A-33 >   < Fitxa A-34 >   < Fitxa A-35 >   < Fitxa A-36 >   < Fitxa A-37 >   < Fitxa A-38 >   < Fitxa A-39 >   < Fitxa A-40 >  

 

D.3. FITXES BÉNS IMMOBLES:

 < Fitxa I-1 >    < Fitxa I-2 >   < Fitxa I-3 >    < Fitxa I-4 >   <  Fitxa I-5 >    < Fitxa I-6 >   < Fitxa I-7 >    < Fitxa I-8 >   < Fitxa I-9 >    < Fitxa I-10 >   < Fitxa I-11 >    < Fitxa I-12 >    < Fitxa I-13 >    < Fitxa I-14 >   < Fitxa I-15 >    < Fitxa I-16 >   < Fitxa I-17 >    < Fitxa I-18 >   < Fitxa I-19 >    < Fitxa I-20 >   < Fitxa I-21 >    < Fitxa I-22 >   < Fitxa I-23 >    < Fitxa I-24 >    < Fitxa I-25 >    < Fitxa I-26 >   < Fitxa I-27 >    < Fitxa I-28 >   < Fitxa I-29 >    < Fitxa I-30 >   < Fitxa I-31 >    < Fitxa I-32 >   < Fitxa I-33 >    < Fitxa I-34 >   < Fitxa I-35 >    < Fitxa I-36 >    < Fitxa I-37 >    < Fitxa I-38 >   < Fitxa I-39 >    < Fitxa I-40 >   < Fitxa I-41 >    < Fitxa I-42 >   < Fitxa I-43 >    < Fitxa I-44 >   < Fitxa I-45 >    < Fitxa I-46 >   < Fitxa I-47 >    < Fitxa I-48 >    < Fitxa I-49 >    < Fitxa I-50 >   < Fitxa I-51 >    < Fitxa I-52 >   < Fitxa I-53 >    < Fitxa I-54 >   < Fitxa I-55 >    < Fitxa I-56 >   < Fitxa I-57 >    < Fitxa I-58 >   < Fitxa I-59 >    < Fitxa I-60 >    < Fitxa I-61 >    < Fitxa I-62 >   < Fitxa I-63 >    < Fitxa I-64 >   < Fitxa I-65 >    < Fitxa I-66 >   < Fitxa I-67 >    < Fitxa I-68 >   < Fitxa I-69 >    < Fitxa I-70 >   < Fitxa I-71 >    < Fitxa I-72 >    < Fitxa I-73 >    < Fitxa I-74 >   < Fitxa I-75 >    < Fitxa I-76 >   < Fitxa I-77 >    < Fitxa I-78 >   < Fitxa I-79 >    < Fitxa I-80 >   < Fitxa I-81 >    < Fitxa I-82 >   < Fitxa I-83 >    < Fitxa I-84 >    < Fitxa I-85 >    < Fitxa I-86 >   < Fitxa I-87 >    < Fitxa I-88 >   < Fitxa I-89 >    < Fitxa I-90 >   < Fitxa I-91 >    < Fitxa I-92 >   < Fitxa I-93 >    < Fitxa I-94 >   < Fitxa I-95 >    < Fitxa I-96 >    < Fitxa I-97 >    < Fitxa I-98 >   < Fitxa I-99 >    < Fitxa I-100 >   < Fitxa I-101 >    < Fitxa I-102 >   < Fitxa I-103 >    < Fitxa I-104 >   < Fitxa I-105 >    < Fitxa I-106 >   < Fitxa I-107 >    < Fitxa I-108 >    < Fitxa I-109 >    < Fitxa I-110 >   < Fitxa I-111 >    < Fitxa I-112 >   < Fitxa I-113 >    < Fitxa I-114 >   < Fitxa I-115 >    < Fitxa I-116 >   < Fitxa I-117 >    < Fitxa I-118 >   < Fitxa I-119 >    < Fitxa I-120 >    < Fitxa I-121 >    < Fitxa I-122 >   < Fitxa I-123 >    < Fitxa I-124 >   < Fitxa I-125 >    < Fitxa I-126 >   < Fitxa I-127 >    < Fitxa I-128 >   <  Fitxa I-129 >    < Fitxa I-130 >   < Fitxa I-131 >    < Fitxa I-132 >    < Fitxa I-133 >    < Fitxa Ficha I-134 >   < Fitxa I-135 >    < Fitxa I-136 >   < Fitxa I-137 >     

 

D.4. FITXES BÉNS MOBLES:

< Fitxa M-1 >   < Fitxa M-2 >   < Fitxa M-3 >   < Fitxa M-4 >   < Fitxa M-5 >   < Fitxa M-6 >   < Fitxa M-7 >   < Fitxa M-8 >   < Fitxa M-9 >   < Fitxa M-10 >   < Fitxa M-11 >   < Fitxa M-12 >   < Fitxa M-13 >   < Fitxa M-14 >   < Fitxa M-15 >   < Fitxa M-16 >   < Fitxa M-17 >  

 

D.5. PLÀNOLS:

< Full 1 >  < Full 2 >  < Full 3 >  < Full 4 >  < Full 5 >  < Full 6 >  < Full 7 >  < Full 8 >  < Full 1 U >  < Full 2 U >  


* PLANS ESPECIALS 

- Pla Especial de Protecció de la Vila d'Alzira 2018:

Annexos
Memòria informativa
Memòria justificativa
Catàleg de béns i espais protegits

- Pla especial de reforma interior carretera d'Albalat:

* Memòria


* PLANS PARCIALS

 

- INDUSTRIAL 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR UEI-06-CAMí DE BENICULL


* NORMES URBANÍSTIQUES 

* PLÀNOL D'ORDENACIÓ

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PPI-07-LA GRANJA


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PPI-08-CIUTAT DEL TRANSPORT


* ORDENANCES

 

* PLÀNOL DISTRIBUCIÓ DE PARCEL·LES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR UEI-09


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PPI-11 EL PLA


* ORDENANCES

 

- RESIDENCIAL

 

-> PLA PARCIAL SECTOR SANTA MARIA DE BONAIRE


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PPR03-HORT DE GALVAÑÓN


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL DEL SECTOR PAR-07-AGRALCO


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL SECTOR TULELL


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL SECTOR PPR12-EL RACÓ


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL SECTOR SANTA MARINA II


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

-> PLA PARCIAL SECTOR BARRACA D'AIGÜES VIVES


* NORMES URBANÍSTIQUES

 

- TERCIARI

 

 

 

* ESTUDIS DE DETALL

 

* PLANS DE REFORMA INTERIOR


* PROGRAMES D'ACTUACIÓ INTEGRADA