logo alzira

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Portal de Facturació (factura-e)

Accés al Portal de Facturació Electrònica de l'Ajuntament

 

Accés al Portal Proveïdor

 

            Accedir al Portal del Proveïdor Portal Proveïdor

            Descarregar Manual de funcionament del Portal de Facturació Manual Portal de Facturació

 

 

Funcionament

 

            El Portal del Proveïdor és un servei de Facturació Electrònica que permet a les empreses proveïdores emetre les seues factures en format “facturae”, signar-les i enviar-les a l'Ajuntament (amb segell de registre d'Entrada). Una vegada rebudes en l'Ajuntament, entren en un circuit de signatura (també electrònic) per a la seua conformació, i són capturades pel sistema comptable per a la seua tramitació i pagament.


            El Proveïdor coneixerà en tot moment, a través del Portal, l'estat de tramitació de cadascuna de les seues factures: si està registrada, en tràmit de signatura, rebutjada, conformada, pendent d'aprovació, aprovada per la JGL i pagada.


            Hi ha cinc serveis que estan directament relacionats amb el Portal del Proveïdor:

 

Servicios Relacionados

 

 

 

 

 Des del Portal es podran generar les factures electròniques amb els treballs o serveis realitzats i els imports que corresponguen, indicarà, si ho coneix, el departament municipal al que ha d'anar la factura, i procedirà a signar-la amb signatura digital (garantia d'autenticitat i d'integritat del seu contingut)

 Quan realitza l'enviament de la factura aquesta queda segellada de temps i registrada d'entrada en l'Ajuntament (Registre Telemàtic de factures electròniques)

 L'empresa proveïdora podrà visualitzar totes les factures emeses a l'Ajuntament, i podrà consultar en qualsevol moment la situació de tràmit (estat) de cadascuna d'elles.  

 La Intervenció municipal centralitzarà i gestionarà totes les factures electròniques que es registren en el Portal i en el Registre Telemàtic.

 S'iniciarà un circuit de signatures (el servei de conformació de factura, Portafirmes electrònic) amb la factura enviada per l'empresa proveïdora, la qual passarà al departament assignat.

 Una vegada finalitzat el circuit de signatures, la factura es considera conformada i passarà al registre de factures de l'aplicació comptable i es continuarà amb la tramitació d'aprovació de la despesa i del seu pagament.  

 El Proveïdor coneixerà en tot moment, a través del Portal, l'estat de tramitació de cadascuna de les seues factures, ja que el sistema comptable informarà de l'estat de les mateixes en tot moment.

 Amb aquest Portal totes les factures electròniques van a estar registrades, per la qual cosa no cap possibilitat de pèrdua de cap d'elles.


 Administració Electrònica

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira