logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Requisits i garanties

Accés al Portal de Facturació Electrònica de l'Ajuntament  

            Accés al Portal del Proveïdor  Portal Proveïdor   

Què és el Portal de Facturació de l'Ajuntament d'Alzira  

            El Portal de Facturació és un servei de facturació electrònica que permet a les empreses proveïdores de l'Ajuntament d'Alzira emetre les factures de forma electrònica i enviar-les a l'Ajuntament per a la seua tramitació i pagament. L'empresa, a través del Portal, podrà consultar en qualsevol moment l'estat de tràmit de cada una de les seues factures electròniques.

                                                  Factura Electrònica 

Requisits per a utilitzar el Portal de Facturació  

            Els requisits necessaris per a poder accedir al Portal de Facturació són els següents:  

 L'empresa proveïdora haurà d'estar donada d'alta com a empresa proveïdora de l'Ajuntament d'Alzira.

 Per a accedir al Portal i per a emetre factures haurà de disposar de certificat digital.

NOTA: vegeu en la Seu Electrònica l'apartat de Certificats admesos per a la identificació dels ciutadans i empreses.

 Una vegada complits els dos requisits anteriors, ha de sol·licitar l'alta en el Portal de Facturació.   

Garanties del Portal  

            La Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació, definix les garanties exigibles a la factura electrònica: “un document electrònic que complix amb els requisits legalment i reglamentàriament exigibles a les factures i que, a més, garantix l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut, cosa que permet atribuir la factura al seu obligat tributari emissor”. Així tenim:  

 S'establix com a format de factura electrònica l'utilitzat per l'Agència Tributària “e-factura”.

 El Portal permet tant l'enregistrament directe de les factures electròniques en el mateix Portal com la importació de les factures en format e-factura des dels sistemes propis de l'empresa proveïdora.

 Queda garantida la integritat i l'autenticitat de la factura a través d'una signatura electrònica reconeguda.  

 Des del dia 2 de juny de 2011, l'Ajuntament d'Alzira figura en la pàgina web de l'Agència Tributària (www.aeat.es ) com a Administració Pública local que factura electrònicament rebent i/o enviant factures en format “Facturae”.   

 AEAT

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira