logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

educacion agenda educativaeducacion beques i ajudeseducacion calendari escolareducacion escoles infantilseducacion galeria dimatgeseducacion infocentreseducacion premis i concursoseducacion recursosTROBADA ALZIRA-80

Obert el primer termini per a sol·licitar les ajudes extraordinàries a l'estudi

Concessió d'ajudes, de caràcter extraordinari, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament d'activitats formatives que s'estiguen realitzant o s'hagen realitzat al llarg del curs 2017/2018, o en l'estiu de 2018 (juliol, agost), per a jóvens residents a Alzira, amb insuficiència de mitjans econòmics.

Les activitats per a les quals podran demanar-se estes ajudes seran:

a) Cursos de formació universitària o postgrau en altres comunitats autònomes (en el cas que no n’hi haja a la Comunitat Valenciana).
b) Cursos de formació universitària o postgrau en l’estranger.
c) Cursos complementaris a les ensenyances de règim específic.
d) Cursos, tallers i altres activitats formatives per a l’estiu (juliol i agost) de 2018, complementàries a la formació reglada.
Termini per a presentar les sol·licituds:

a) El primer termini per a la presentació de sol·licituds i la documentació serà de 30 dies naturals a comptar de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP, i es podran sol·licitar ajudes per a les activitats ressenyades en els punts a), b) i c) de la Base Primera.

PRIMER TERMINI DEL 16-03-2018 AL 14-04-2018

b) El segon serà de l'1 al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos, i es podran sol·licitar ajudes per a les activitats ressenyades en el punt d) de la Base Primera.

SEGON TERMINI DEL 1-06-2018 AL 30-06-2018


Forma de presentació

     - Presencial: Presentant la sol·licitud i documentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana la Clau (carrer Rambla, núm. 23), o en les altres formes que contempla l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

     - On-line: A través de la pàgina web, on també podrà presentar la documentació de forma electrònica.

Més informació en la web de l'Ajuntament d'Alzira: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/, catàleg de tràmits: Educació i Cultura.

Normativa:

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira