logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Pressupost 2021

El pressupost és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconéixer l'entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d'ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyen íntegrament a l'entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2021

   

    

A)

Memòries

   

Memòria d'alcaldia - Ajuntament d'Alzira

 

Memòria presidència - Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

   

       

B)

Pressupostos i estats de previsió

      

Resum estat d'ingressos i gastos  - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost d'ingressos  - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost de gastos (programes) - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost de gastos (econòmica) - Ajuntament d'Alzira

Estat de previsió ingressos i gastos - Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

Pressupost consolidat - Ajuntament d'Alzira

   

   C)

Pressupostos comparatius 2020-2021

 

Comparatiu pressupost d'ingressos (resum i detall) - Ajuntament d'Alzira

Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall programes)

Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall econòmica) - Ajuntament d'Alzira

 

     

D)

Estats de tramitació del pressupost - novembre de 2020

    

Estat de tramitació d'ingressos - Ajuntament d'Alzira

Estat de tramitació de gastos (programes i econàmica) - Ajuntament d'Alzira

Estat d'execució ingressos i gastos - Comunitat d'Usuaris de Vertits Ribera Alta I

   

       

E)

Estats i comptes exercici 2019

E.1)

Ajuntament d'Alzira. Liquidació del pressupost de 2019

   

Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2019

Resum i detall d'ingressos

Resum (programes i econòmica) i detall (programes i econòmica) de gastos

 

2.

BASES D'EXECUCIÓ

  

3.

PLANTILLA DE PERSONAL

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXOS

     

Annex d'inversions

Aportació la Barraca d'Aigües Vives

Annex informació convenis gasto social

Annex beneficis fiscals

  

5.

INFORMES D'INTERVENCIÓ

     

Informe econòmic justificatiu de la previsió d'ingressos

Informe sobre endeutament i estalvi net

Informe estabilitat pressupostària

Informe de legalitat

  

6.

TRAMITACIÓ

       

Proposta acord

Esmena i rectificació esmena PP

Esmena VOX

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicació BOP aprovació inicial

Faig constar no reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

Remissió Conselleria de Hisenda

Remissió Delegació d'Economia i Hisenda

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira