logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

educacion agenda educativaeducacion beques i ajudeseducacion calendari escolareducacion galeria dimatgeseducacion infocentreseducacion premis i concursoseducacion recursosTROBADA ALZIRA-80

Indicadors Municipals d'Aplicació de la Convenció dels Drets del Xiquet

INDICADORS MUNICIPALS D'APLICACIÓ DE LA CONVENCIÓ DELS DRETS DELS XIQUETS

 

 

QUE SÓN ELS INDICADORS.

 

OBJECTIUS DELS INDICADORS.

 

 

 

 

QUE SÓN ELS INDICADORS.

 

Els Indicadors municipals pretenen constituir-se en una ajuda, en un suport, en una ferramenta útil per a aquell municipi i per a aquells professionals que treballen per i amb la infància des del local, i que han pres en consideració l’oportunitat de poder realitzar un informe sobre l'Estat de la Infància del seu Municipi.

 

Es tracta d’un qüestionari exhaustiu, que intenta que el Municipi s’interrogue sobre totes les situacions que teòricament coneixem, poden existir i són importants a tindre en compte. Sobretot a l’hora de planificar estratègies, accions, plans… integrals respecte a la infància.

 

El qüestionari està dividit per àrees:

 

 • I Dades generals del municipi

 

 • II Indicadors de Salut

 

 • III Indicadors d'Escola-Educació-Ensenyança

 

 • IV Indicadors de Cultura, Oci i Temps Lliure

 

 • V Indicadors de Sostenibilitat Ambiental

 

 • VI Indicadors de Famílies

 

 • VII Indicadors de Cooperació Descentralitzada al Desenrotllament

 

 • VIII Indicadors de Participació Infantil

 

 

 

 

OBJECTIUS

 

Alguns dels objectius que es poden complir amb este document d’Indicadors són:

 

 • Conèixer la situació (i transmetre la informació) sobre el que s’està duent a terme en les entitats locals respecte a infància, no sols en el que té a veure amb Plans Integrals d'Infància, projectes amplis de ciutat o Consells de Participació Infantil, sinó amb accions o polítiques integrals o qualsevol altre tipus d’òrgans de participació infantil;

 

 • Conèixer i comparar el que estan desenrotllant altres municipis: a través de consultes a una base de dades amb resums de documents i poder comparar amb criteris estandarditzats (sempre que es poguera elaborar una base de dades comunes amb la suma dels informes de distints municipis);

 

 • Facilitar la detecció, a nivell intern de cada municipi, de l’estat de les polítiques i/o accions d’infància, per a modificar/implantar les dites accions;

 

 • Contribuir a la construcció d’un marc conceptual i terminològic comú i compartit entre els municipis per a poder actuar en els termes més estandarditzats possibles;

 

 • Promoure la implicació de les distintes delegacions municipals que tenen a veure amb infància a través de l’obtenció d’informació rellevant;

 

 • Facilitar la millora o l’establiment d’altres formes de gestió dels recursos amb què es compte per a la infància.

 

 

 

 

Descarregar Indicadors Municipals UNICEF

 

 

 

Descarregar Convenció sobre els Drets del Xiquet

 

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira