logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

educacion agenda educativaeducacion beques i ajudeseducacion calendari escolareducacion galeria dimatgeseducacion infocentreseducacion premis i concursoseducacion recursosTROBADA ALZIRA-80

Ciutat Educadora

CIUTAT EDUCADORA


 

CIUTATS EDUCADORES


ALZIRA CIUTAT EDUCADORA


EXPERIÈNCIES

 

 

 


 

 

CIUTATS EDUCADORES*

 

La Ciutat Educadora és una proposta integradora de la vida ciutadana que concerneix governs locals, però també a tot tipus d’institucions i associacions públiques i privades. El seu objectiu és treballar conjuntament amb sentit educatiu en el desenrotllament de polítiques i actuacions que impulsen la qualitat de vida de les persones, el seu compromís amb l’esperit de ciutadania i els valors d’una democràcia participativa i solidària.

 

 

La ciutat com a agent educador

 

Tota la ciutat és font d’educació. Educa a través de les seues institucions educatives tradicionals, de les seues propostes culturals, però també a través de la seua planificació urbana, de les seues polítiques mediambientals, dels seus mitjans de comunicació, del seu teixit productiu i les seues empreses, etc. Conscient de l’impacte educatiu que comporten moltes de les actuacions que en ella es desenrotllen, la Ciutat Educadora adquireix el compromís de fomentar, en les seues polítiques, la informació comprensible per a tots els seus ciutadans, la participació d’estos, la convivència i el civisme, la salut, la sostenibilitat, etc. Polítiques que, a poc a poc, van transformant la ciutat en un lloc millor per a tots els seus habitants, més democràtic, inclusiu i solidari.


 

Un projecte compartit

 

La Ciutat Educadora constitueix un projecte per a ser compartit per les autoritats locals i la societat civil que respon a l’actual necessitat desenrotllar polítiques actives integrals de desenrotllament personal i col·lectiu.
El mutu coneixement i la coordinació de les tasques educatives desenrotllades per les distintes àrees dels governs locals -Cultura, Educació, Urbanisme, Transport, Turisme, Esport, Sanitat, etc.- permet evitar redundàncies i impulsar programes més interactius i eficaços. La participació de la societat civil en el seu disseny i aplicació es converteix en pedra angular de la Ciutat Educadora.


 

Un dret ciutadà

 

Les ciutats viuen canvis socials, culturals, polítics i econòmics que generen noves necessitats i al mateix temps noves oportunitats d’aprenentatge i de formació. Així, junt amb els drets fonamentals i universals, emergeix també el dret a una Ciutat Educadora.

 

Atendre el dret a una Ciutat Educadora implica l’establiment de polítiques que garantisquen, a més de la no discriminació per raons de gènere, edat, pertinença etnicocultural, estatus socioeconòmic, etc., i la posada en marxa de bones pràctiques d’integració social, econòmica i urbanística, i de convivència solidària entre diferents cultures i generacions.


 

Un motor cultural, social i econòmic

La Ciutat Educadora, en tant que ciutat oberta, respectuosa i creativa, afavoreix un progrés social i econòmic sostenible a escala global. La Ciutat Educadora estimula l’aprenentatge al llarg de tota la vida, genera innovació, capital humà i afavoreix el creixement del teixit social, oferint a tots els seus ciutadans la possibilitat de desenrotllar les seues pròpies iniciatives associatives o empresarials i contribuir, així, a la Societat del Coneixement.

 

 

* Text pertanyent al fullet Ciutat Educadora de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubPortadaAc.do)


 

 

 

 

ALZIRA CIUTAT EDUCADORA


El 2 de juny de 1992, el Ple de l'Ajuntament assumeix els principis de la Carta de Ciutats Educadores, aprovada per les 47 ciutats participants en el Primer Congrés de Ciutats Educadores a Barcelona al novembre de 1990, expressant la voluntat de prendre les mesures administratives oportunes per a portar-los a la pràctica.

 

 

El 27 d’octubre de 1999, el ple municipal va aprovar la incorporació de la ciutat a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, fent-se efectiva a principi de l’any 2000, i aprovant la primera fase del Projecte d'Alzira Ciutat Educadora el 14 de febrer del 2001. Des de llavors han començat a coordinar-se diferents departaments municipals i programant activitats per a assumir els objectius de la Carta de Ciutats Educadores.

 

L’any 2003 va ser declarat pel Consell de la Unió Europea any Europeu de les Persones amb Discapacitat, amb els objectius de sensibilitzar l’opinió pública, fomentar el debat i promoure i intercanviar experiències, reforçar la cooperació entre les parts implicades, ressaltar la contribució positiva de les persones discapacitades, etc.

 

L'Ajuntament d'Alzira, considerant que tenia i té una sèrie de programes i realitza activitats per a afavorir la integració escolar, social i laboral de les persones discapacitades, i que en els últims anys Alzira està acollint un nombre d’immigrants estrangers, va adoptar, en el dit any l’emblema de “Alzira, Ciutat Educadora, per la Integració”.


 

 

EXPERIÈNCIES

 

 

 

  • EL CONSELL MUNICIPAL DE XIQUETS I XIQUETES

El Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes (CmXX) es va crear a Alzira a l’octubre del 2000 per a donar als xiquets i joves possibilitats de participació en la vida municipal.

 

Està format per 28 representants dels centres d'Educació primària i Educació especial d'Alzira. Es reuneix mensualment durant el curs escolar per a tractar temes d’interès.

 

Durant els cursos que està en funcionament ha servit com enllaç entre els xiquets i l'Ajuntament. En este curs s’ha ampliat per a donar cabuda a representants de l’alumnat de l’ESO (Educació Secundària Obligatòria), amb 24 membres més, funcionant els dos grups (Primària i AIXÒ) en paral·lel.

 

 

  • Alzira, en xicotet: Ràdio per a xiquets

S’inicià l’any 1999, i consisteix en la realització i emissió setmanal d’un programa de ràdio en l’emissora municipal (Alzira Ràdio) d’un programa dirigit als xiquets i xiquetes d'Educació primària, amb la participació dels mateixos i de les escoles, les associacions, etc.

 

 

  • Observatori Infantil d'Infància

L'Observatori Infantil d'Alzira (OIA) s’inicià l’any 2002 amb l’objectiu d’arreplegar i canalitzar quotidianament les demandes, propostes, suggeriments i denúncies dels xiquets i les xiquetes d'Alzira.

 

 

Enllaç al Banc de Documents de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores:

 

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?accio=cercar&quants=0&ce=761&pubididi=2

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira