logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

ss cita prèviass contacta amb nosaltresss consell municipalss generalitat valencianass mapa de la infànciass tràmits i procediments

Servei especialitzat Atenció Família Infància


 

EQUIP ESPECIFIC D'INTERVENCIÓ AMB INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EEIIA)


 

QUÈ ÉS?:El Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA) és un recurs especialitzat que ofereix atenció psicològica y socioeducativa a les famílies que se troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, i proporciona una intervenció especialitzada de caràcter integral als nuclis familiars. 

 

QUÈ FEM? TIPUS D'INTERVENCIÓ:


 •Teràpia familiar: Tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o a algun dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que hagen a la família competent per a normalitzar les seues relacions familiars y socials.

•Orientació psicosocial: intervenció con el objectivo de millorar les capacitats de la família y els vincles que unixen els seus membres.

•Mediació familiar: Via de Resolució de conflictes, on las parts compten amb l'ajuda d'un mediador especialitzat com la persona imparcial que dissenya un procés per aconseguir acords dirigits a :

- Parelles en procés de separació o divorci.
- Famílies con problemes de convivència.

 

 PROGRAMES:


 

•Famílies monoparentals.

•Famílies amb situacions de violència.

•Famílies amb menors en situació de risc, guarda i/o tutela administrativa.

•Famílies en situació de crisi, per conflictes conjugals i/ o intergeneracionals.

 

 COM ACCEDIR. PROCEDIMENT:


 
A aquest recurs específic s'accedeix mitjançant la derivació dels Servicis Socials d'Atenció Primària Bàsica.

Si el que sol·licita la intervenció per a algun menor i/o família és un recurs extern, han d'enviar al centre social del c/ Rambla, s/n, la notificació respectiva:

-Des de l'àmbit educatiu.

-Des de l'àmbit policial.

-Des de l'àmbit sanitari.

 

ON ESTEM:


 
Al centre social Xalet de Fava, ubicat en el carrer Independència núm. 43. Telèfon: 96 201 81 52.

 

Fax: 96 201 82 03

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira