logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Notificació per compareixença

Título Organització remitent Nº Registre Certificat
EDICTE Convocatòria i termini presentació sol.licituds Ajudes a Associacions de Veïns 2019 Participació Ciutadana
ANUNCI De l'AJUNTAMENT D'ALZIRA SOBRE NOTIFICACIÓ PER COMPAREIXENÇA Cadastre EXP.: 1758/2016
EDICTE NOTIFICACIÓ PER COMPAREIXENÇA CADASTRE
EDICTO NOTIFICACION POR COMPARECENCIA.6 GESTION TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACION POR COMPARECENCIA GESTION TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACION POR COMPARECENCIA GESTION TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACION POR COMPARECENCIA GESTION TRIBUTARIA
2014-10 Edicte de notificació de diligència d’embargament de Béns Immobles Recaptació Executiva
2013 Edicte d'obertura del periode de cobrament de VEHICLES i GUALS Recaptació Voluntària
2012-03 Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari Recaptació Voluntària
2013-01 Edicte de notificacions de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2013-01 Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari Recaptació Voluntària
2013-02 Edicte de notificació de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2013-03 Edicte de notificació de diligència d’embargament de Béns Immobles Recaptació Executiva
2013-03 Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari Recaptació Voluntària
2013-06 Edicte de notificació de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2013-05 Edicte de notificació de diligència d'embargament de Béns Immobles Recaptació Executiva
2013-08 Edicte de notificació de diligència d’embargament Béns Immobles Recaptació Executiva
2013-10 Eicte de notificació de diligència d’embargament de Béns Immobles Recaptació Executiva
2013-13 Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari de pagament Recaptació Executiva
2013-14 Edicte de notificació de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2013-15 Edicte de notificació de diligència d’embargament de Béns Immobles Recaptació Executiva
2013-16 Edicte de notificació de diligència d’embargament de Béns Immobles Recaptació Executiva
2013-17 Edicte de notificació de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2013-18 Edicte de notificació de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2013 Edicte d'obertura del període voluntari de cobrament de Rústica, IAE i Fem d'activitats Recaptació Executiva
2014-01 Edicte de notificació de liquidacions d'IBI Urbana, IBI Rústica I Plusvàlua Recaptació Voluntària
2014-01 Edicte de notificacions de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2014-02 Edicte de notificació de liquidacions de Plusvàlues, IAE i IBI Urbà en Voluntària Recaptació Voluntària
2014-03 Edicte de notificacions de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2014-02 Edicte de notificació de diligència d’embargament de Béns Immobles Recaptació Executiva
2014-06 Edicte de notificació de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
2014-04 Edicte de notificació de diligencia d'embargament de Bens Immobles Recaptació Executiva
2014-05 Edicte de notificacio de la provisio de constrenyiment Recaptació Executiva
2014-07 Edicte de notificacio de diligència d'embargament de Bens Immobles Recaptació Executiva
2014-08 Edicte de notificacio de diligència d'embargament de Béns Immobles Recaptació Executiva
2014-09 Edicte de notificació de provisió de constrenyiment Recaptació Executiva
Microsoft Word - EDICTE BOE 2017-001.docx May no_subject
no_title no_author no_subject

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira