logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Tauler d'edictes

Título Organització remitent Nº Registre Certificat
Edicte sobre aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals Gestió tributària
Resultats provisionals de selecció del personal docent, administratiu i directiu de l'Escola d'Ocupació ET FORMEM 2017 Idea
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre aprovació definitiva d’ordenances fiscals. Gestió tributària
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per TRPC, S.L. Àrea de Gestió del Territori
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’ordenança municipal reguladora del registre de transferències d'aprofitament urbanístic Àrea de Gestió del Territori
Resultats provisionals de taller d’ocupació T’ESTIME Idea
CONVOCATÒRIA TALLER D'OCUPACIÓ T'ESTIME 2017 Idea
Convocatòria de les proves d'aptitud per l'obtenció del permis local de conductor Serveis Públics
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2018 (expedients 5064 al 5071/17). Gestió tributària
Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, el Padró Fiscal de l’Impost d’activitats econòmiques i el Padró Fiscal de la Taxa de retirada de residus sòlids d’activitats econòmiques exercici 2017 Cadastre
Solicitud de Licencia de Actividad por SAFORAL 46, SL Urbanisme
Anunci del Projecte de Prolongació i Obertura del carrer Benifairó en la seua confluència en el carrer Doctor Ferrán Àrea de Gestió del Territori
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per SYLVINA CLAUDIA BOYER FONTENLA URBANISME
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per MARKETING Y PUBLICIDAD GRAFICOLOR, SL URBANISME
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per CREATIVIDAD HUMANA ALZIRA A.M., S.L. URBANISME
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per MOINVA BUILDING TECNOLOGY, SLU URBANISME
Bases concurs per al disseny d'un logotip per a l'emissora municipal d'alzira ràdio FPO
Expedient 0098_16.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Expedient 1814_17.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Expedient 1601_17.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Expedient 1600_17.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Expedient 0316_17.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Expedient 0102/16.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Expedient 0098/16.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Expedient 0097/16.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Expedient 0093/16.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Edicte sobre modificació de l’annex de preus públics d’aplicació en les instal·lacions de la piscina pública municipal, per a incloure els serveis i activitats de la piscina municipal descoberta durant el període d’estiu Gestió tributària
Convocatòria de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor Serveis Públics
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per TANATORIO RIBERA ALTA, SL URBANISME
Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació hostalera de la via pública amb terrasses i elements auxiliars en la ciutat d'Alzira Policia local
Bases XII Concurso Cantes o Balles Alzira 2017 Joventut
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per DESARROLLOS INMOBILIARIOS GINESTARS IVARS, S.L URBANISME
Aprovació del padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i del padró fiscal de l’impost de vehicles de tracció mecánica per a l’exercici 2017 Gestió Tributària
Modificació de l’annex de preus públics de l’ordenança reguladora de la publicitat en la ràdio municipal Gestió Tributària
Exp. 1595/17.- Denúncia per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
Aprovació amb caràcter inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de publicitat visible des de la via pública en el terme municipal d’Alzira Área de Gestió del Territori
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per CARLOS GOMIS RAMÍREZ URBANISME
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per RAFAEL VILA VILA URBANISME
Resolució acumulació festius Comerç i consum
Edicte sobre convocatòria de les Ajudes a les Associacions de Veïns d'Alzira per a l'any 2017 Participació ciutadana
Sol·licitud de Llicència d'Activitat per AKÍ BRICOLAJE ESPAÑA URBANISME
Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2017 Cadastre
APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA DE L'EXERCICI 2017 Cadastre
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública amb parades de mercat i lloguer de parades als mercats municipals Gestió Tributària
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobr aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de certificats i documents administratius Gestió Tributària
Sol·licitud de llicència d'activitat per JI XIANG CULLERA 2015, S.L. URBANISME
Edicte sobre aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles Gestió Tributària
Edicte sobre aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives de personal Gestió Tributària
Adjudicació Beca Post - Exercici 2016 Urbanisme
Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles Gestió Tributària
Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques Gestió Tributària
Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització dels serveis que es presten en les escoletes infantils municipals Gestió Tributària
CONVOCATÒRIA BECA PER A JOVES POSTGRADUATS O TÈCNICS SUPERIORS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR GESTIÓ URBANÍSTICA
COMERCIAL DE RECICLAJES, S.L. / Llicència per a establir l’ activitat de AMPLIACIÓ GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS PER A INDÚSTRIA DE TRITURAT I PREMSAT DE PAPER I CARTÓ URBANISME
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals Gestió tributària
Resultats procés selecció personal directiu i docent Taller d'Ocupació IDEA
CONVOCATÒRIA TALLER D'OCUPACIÓ T'ESTIME 2016 IDEA
Sol·licitud de llicència d'activitat per GARCÍA BLASCO FITOAGRÍCOLA, S.L. URBANISME
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre modificació d’ordenances fiscals Gestió Tributària
Bases cessió parcel·les agrícoles hort de ros, convocatòria any 2016 AGRICULTURA i MEDI AMBIENT
Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escoles infantils municipals curs 2016-2017 Gestió Tributària
Edicte aprovació dels padrons fiscals de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, l’impost d’activitats económiques i de la taxa de retirada de residus sòlids d’activitats econòmiques per a l’exercici 2016 Gestió Tributària
Sol·licitud de llicència d'activitat per FUNEMA, C.B. URBANISME
Sol·licitud de llicència d'activitat per COMERCIAL DE RECICLAJES, S.L. URBANISME
Ordenança municipal reguladora de les característiques técniques dels guals de vehicles en domini públic local de sectors industrials o de servicis URBANISME
Edicto del Ayuntamiento de Alzira sobre modificación de créditos 26/16, por créditos extraordinarios y suplementos de créditos Intervención
Anuni obertura cobrament IBI Rútica, IAE i Fem d'Activitats 2016 RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre modificació de crèdits número 26/16, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre exposició al públic del compte general de la corporació municipal de l'exercici 2015. Intervenció
EDICTE DECRET 1212/2016 SOBRE DELEGACIÓ DE L'ALCALDIA SECRETARIA GENERAL
EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA NETEJA URBANA SERVEIS PÚBLICS
Segon termini ajudes extraordinàries a l'estudi curs 2015-2016. EDUCACIÓ
Ordenança municipal reguladora de les característiques técniques dels guals de vehicles en domini públic local de sectors industrials o de servicis URBANISME
Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic d’aplicació a la radiodifusió de missatges publicitaris Cadastre
Sol·licitud de llicència d'activitat per REVESTIMIENTOS ESPECIALES TEXNER, S.L. Disciplina Urbanística
Relació de taules i locals electorals OFICINA DEL CENS ELECTORAL
Sol·licitud de llicència d'activitat per DESGÜACES EL ALEMAN, S.L. URBANISME
Sol·licitud de llicència d'activitat per CELULOSAS Y TISSUES, S.L. URBANISME
Anuncio BOE sobre exposición pública Memoria Instalaciones Deportivas Alzira, S.A. CULTURA Anuncio
Anuncio BOE sobre exposición pública Memoria Alzira Ràdio SA CULTURA Anuncio
Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora del preu públic d’aplicació a la radiodifusió de missatges publicitaris GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Anunci BOP sobre la Memòria relativa als aspectes socials, jurídics, tècnics i financers, per a la gestió directa per la pròpia entitat local del servici Alzira Ràdio S.A. CULTURA Anunci
Anunci BOP sobre la memòria relativa als aspectes socials, jurídics, tècnics i financers, per a la gestió directa per la pròpia entitat local del servici de Instalaciones Deportivas Alzira S.A. CULTURA Anunci
Convocatòria del Concurs de Fotografia per a l'edició del Calendari Municipal Alzira 2017. CULTURA ANUNCI
Sol·licitud de llicència d'activitat per MONSOLAR INGENIERÍA, S.L. Y MONSOLAR U.K., S.L. URBANISME no_subject
Memòria relativa als aspectes, socials, jurídics, tècnics i financers, per a la gestió directa per la pròpia entitat local del servicio Alzira Ràdio, S.A. Cultura Anunci
Memòria relativa als aspectes socials, jurídics, tècnics i financers, per a la gestió directa per la pròpia entitat local del servici de Instalaciones Deportivas Alzira, S.A. Cultura Anunci
Compte de Liquidació definitiva del Sector PPI-11-El Pla, presentada per l’Agent Urbanitzador “Alzira Parc Industrial, SA URBANISME
Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per l’ús de les instal·lacions de la piscina municipal CADASTRE
Convocatòria dels Premis d'Innovació Educativa Ciutat d'Alzira 2016. EDUCACIÓ ANUNCI
Edicte aprovació inicial Reglament Administració Electrònica SECRETARIA GENERAL S-106/14
Edicte aprovació definitiva Reglament Orgànic Municipal SECRETARIA GENERAL S-065/13
Informació pública del projecte d'expropiació forçosa Canal interceptor per a la millora del drenatge urbà en la zona de les Basses del terme municipal d'Alzira GESTIÓ URBANÍSTICA
Edicte sobre convocatòria de les Ajudes a les Associacions de Veïns d'Alzira per a l'any 2016 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Anunci convocatòria de subvencions municipals a activitats escolars curs 2015-2016. EDUCACIÓ ANUNCI
Resolució per a l'habilitació comercial del dia 23 de juliol de 2016 per acumulació de festius IDEA
Anunci BOP convocatòria de subvencions de la Regidoria de Joventut 2016 JOVENTUT ANUNCI
Anunci BOP convocatòria Beques d'Investigació sobre temes referents a Alzira any 2016 EDUCACIÓ ANUNCI
Anunci BOP convocatòria ajudes extraordinàries a l'estudi curs 2015-2016 EDUCACIÓ ANUNCI
Sol·licitud de llicència d'activitat per PROYECTOS SOLUCIONES GRÁFICAS, S.L.U. URBANISME
Delegació de competències per a la sol·licitud d'ajudes per a evitar la pobresa energètica i la perduda de l'habitatge ALCALDIA
Edicte aprovació definitiva de l’ordenança reguladora del preu públic per l’ús de les instal·lacions de la piscina municipal Gestió Tributària
Aprovació del Padró Fiscal de l'exercici 2016 de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana GESTIÓ TRIBUTARIA
Anunci BOP convocatòria subvencions entitats de la localitat 2016 CULTURA ANUNCI BOP
Edicte BOP aprovació inicial modificació Reglament Orgànic Municipal Ple 27-1-16 SECRETARIA GENERAL Edicte
Anunci BOP subvencions a l'esport local 2016 ESPORTS ANUNCI BOP
INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA ACÚSTIC MUNICIPAL URBANISME
Edicte aprovació inicial modificació Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Alzira SECRETARIA GENERAL
Edicte modificació ordenances fiscals 2015 CADASTRE
Convocatòria de subvencions a l'esport local ESPORTS ANUNCI
Convocatòria de subvencions a entitats culturals de la localitat. CULTURA ANUNCI
Edicte aprovació definitiva pressupost general de 2016 Intervenció
Sol·licitud de llicència d'activitat per JI XIANG CULLERA 2015, S.L. URBANISME
EDICTE DECRET NÚM. 4/2016, AVOCACIÓ SUBÀREA SALUT SECRETARIA GENERAL S-060/15
Edicte sobre aprovació definitiva de l'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA DIFUSIÓ DE PUBLICITAT EN LA RÀDIO MUNICIPAL Intervenció
Edicte sobre aprovació provisional de l'Ordenança reguladora del preu públic per l'ús de les instal·lacions de la piscina municipal. Intervenció
Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de crèdits número 34/15, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció
Edicte aprovació inicial pressupost 2016 Intervenció
Sol·licitud de llicència d'activitat per CHATARRAS ILSA, C.B. URBANISME
PLA FAMÍLIES D'ALZIRA Llista definitiva de resultats PROMOCIÓ ECONÒMICA
Resultats del procés de selecció d'alumnat del Taller d'Ocupació T'Estime 2015 PROMOCIÓ ECONÒMICA
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL S-065/13
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA CARTA PARTICIPACIÓ CIUTADANA SECRETARIA GENERAL S-102/15
PLA FAMÍLIES D'ALZIRA Llista d'admesos i exclosos i provisional de resultats PROMOCIÓ ECONÒMICA
Edicte aprovació modificació de crèdits 34/15 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Intervenció
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 31/15, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Intervenció
Moció dels grups polítics municipals de COMPROMÍS, PSOE i EUPV, per a l'aplicació de polítiques reals de suport a refugiats SERVEIS SOCIALS
EDICTO MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES CATASTRO
Resultats provisionals d'admesos i exclosos en el Pla de Foment d'Ocupació 2015 dirigit a famílies d'Alzira amb especials dificultats d'ocupació PROMOCIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS, PSPV-PSOE I EUPV, SOBRE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE PRESTACIÓ DE RENDA MINIMA IMPULSADA PER CCOO I UGT SERVEIS SOCIALS
Anunci CULTURA Anunci delegació de la Presidència del Consell Escolar Municipal de forma específica
Sol·licitud de llicència d'activitat per WIN-2 INDUS, S.L. URBANISME
Sol·licitud de llicència d'activitat per VICENTE VILA, S.L. URBANISME
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 27/15 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció no_subject
Edicte sobre aprovació de l'addenda al Pla econòmic i financer 2015-2016 Intervenció no_subject
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació inicial de la modificació de crèdits número 31/15 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció no_subject
Sol·licitud de llicència d'activitat per RECUPERACIONES XUQUER SL URBANISME no_subject
Sol·licitud de llicència d'activitat per GERMINARTE URBANISME no_subject
Sol·licitud de llicència d'activitat per CLEARPET URBANISME no_subject
Sol·licitud de llicència d'activitat per THERMOPARTS URBANISME no_subject
Sol·licitud de llicència d'activitat per COL·LEGI ACADÈMIA XÚQUER URBANISME no_subject
Edicte aprovació inicial modificació Reglament Orgànic Municipal SECRETARIA GENERAL S-065/13
Edicte aprovació inicial Carta Participació Ciutadana SECRETARIA GENERAL S-102/15
EDICTE MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2016 CADASTRE 64
Microsoft Word - LLISTES DEFINITVES PLCA 2015.DOC CarlosM no_subject
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació de modificació de crèdits 27/15, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció no_subject
LLISTES PROVISIONALS DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D´ALZIRA 2015 SERVAL
EDICTE APROVACIO PADRO IBI RUSTICA-IAE-TAXA FEM GESTIO TRIBUTARIA EDICTE APROVACIO PADRO IBI RUSTICA-IAE-TAXA FEM
Sol·licitud de llicència d'activitat per KARIM ALLALI ALLALI URBANISME
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 20/15, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció no_subject
Sol·licitud de llicència d'activitat per BOIX PERRUQUERS, S.L. URBANISME
Sol·licitud de llicència d'activitat per ICE CREAM FACTORY COMAKER, S.A. URBANISME
Sol·licitud de llicència d'activitat per TALLERES FERAUTO 2008, S.L. URBANISME
Sol·licitud de llicència d'activitat per INDUSTRIAS MECÁNICAS ROYSER, SL URBANISME
EDICTE DECRET 42/2015 SOBRE DELEGACIÓ DE L'ALCALDIA DURANT EL MES D'AGOST DE 2015 SECRETARIA GENERAL S-060/15
Edicte aprovació inicial modificació de crèdits 20/15, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció
EDICTE D'OBERTURA DE COBRAMENT DE L'IBI RÚSTICA, IAE I FEM D'ACTIVITATS DE 2015 Recaptació voluntària
Edicte sobre delegació de la presidència de la Comissió Informativa d'Economia i Serveis Públics Intervenció
ANUNCI CULTURA Anunci Decret núm. 88 de Cultura, sobre delegació Presidència de la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Acció Social.
PROJECTE D'URBANITZACIÓ MODIFICAT SECTOR UEI-012 GUIJERÀ OFICINA TÈCNICA PROJECTE
EDICTE SOBRE DELEGACIÓ DE L'ALCALDIA SECRETARIA GENERAL EDICTE
Decret núm. 33/2015, sobre delegació en les senyores regidores i senyors regidors per a la celebració de matrimonis civils. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Decret núm. 32/2015, sobre delegació de competències i atribucions en la Junta de Govern Local. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Decret núm. 31/2015, sobre delegacions d'àrea en les senyores regidores i senyors regidors. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Decret núm. 30/2015, sobre designació dels tinents d'alcalde. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Decret núm. 29/2015, sobre designació dels membres de la Junta de Govern Local. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte sobre declaració de caducitat d'inscripció padronal i baixa en el Padró Municipal d'Habitants dels ciutadans ENCSARP ESTADÍSTICA no_subject
Sol·licitud de llicència d'activitat per INDUFRET, S.L. URBANISME no_subject
EDICTE EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL COMPTE GENERAL DE 2014 Intervenció EDICTE EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL COMPTE GENERAL DE 2014
EDICTE APROVACIÓ PADRÓ GUALS I VEHICLES GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Anunci subvencions de la Regidoria de Joventut 2015 JOVENTUT ANUNCI
Sol·licitud de llicència d'activitat per ESSOUFI, MOHAMMED URBANISME
Anunci emplaçament per al personació en el recurs del expedient 399_14 RECURSOS HUMANS
Edicte d'obertura del cobrament de Vehicles i Guals de 2015 Recaptació Voluntària no_subject
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació del Pla econòmic i financer 2015-2016 INTERVENCIÓ no_subject
Sol·licitud de llicència per a establir activitat per CDAD. DE PROPIETARIS C/ TARONGER NÚM. 103 ATTIKOS URBANISME no_subject
EDICTE APROVACIO PADRO IBI URBANA GESTIO TRIBUTARIA no_subject
Sol·licitud de llicència per a establir activitat per MANIPULATS DE CEBES I DERIVATS, S.L. URBANISME no_subject
ACTA COMISSIO VALORACIO SOL·LICITUDS PROJECTE ALZIRA SOCIAL ACCIO SOCIAL no_subject
BASES PER A LA CONCESSIO D'AJUDES DE LA REGIDORIA D'ACCIO SOCIAL DESTINADES A ENTITATS SOCIALS MUNICIPALS ACCIO SOCIAL ANUNCI
EDICTE D'OBERTURA DEL PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DE L'IBI URBÀ DE 2015 RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA no_subject
EDICTE PROJECTE ALZIRA SOCIAL ACCIÓ SOCIAL EDICTE
Bases per a la concessió d'ajudes de la Regidoria de Participació Ciutadana destinades a les Associacions de Veïns any 2015 Participació Ciutadana 4
Comunicat de la Delegació de Festes CULTURA
EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2015 INTERVENCIÓ EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2015
CENTRE D'ORTODÒNCIA IVANNA CAMPS, S.L. Llicència d'Activitat Disciplina Urbanística
EDICTE APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2015 INTERVENCIÓ
EDICTO MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES CATASTRO 100
Anunci Calendari de cobraments 2015 Recaudación Voluntaria
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits número 38/14, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 32/14 INTERVENCIÓ
Edicte aprovació inicial modificació de crèdits 38/14 INTERVENCIÓ
AGROPESAN FRUITS, S.L. LLICÈNCIA D'ACTIVITAT DISCIPLINA URBANÍSTICA
Reglament de toponímia local d'Alzira CULTURA
ORDENANÇA TARGETA ESTACIONAMENT ACCIÓ SOCIAL
NUTNACKS LLICÈNCIA D'ACTIVITAT DISCIPLINA URBANÍSTICA
EDICTE APROVACIÓ DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA EN EL PORTAL DE LA CIUTADANIA MODERNITZACIÓ
EDICTE NOTIFICACIÓ PER COMPAREIXENÇA GESTIÓ TRIBUTARIA
EDICTE MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS CATASTRO
EDICTE MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS CADASTRE
EDICTE VEHICLES ABANDONATS DIRECCIÓ POLICÍA LOCAL
EDICTE CALENDARI DE COBRAMENTS 2014 RECAUDACIÓ VOLUNTARIA
EDICTE BOP RESIDUS SOLGUTS DIRECCIÓ POLICÍA LOCAL
EDICTE APROVACIÓ PADRÓ IBI GESTIÓ TRIBUTARIA
EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA ANIMALS CADASTRE
EDICTE APROVACIÓ PADRÓ IBI GESTIÓ TRIBUTARIA
EDICTE MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS CADASTRE
EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL REGLAMENT ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA SECRETARIA GENERAL
EDICTE de l'AJUNTAMENT D'ALZIRA SOBRE L'APROVACIÓ DE DIVERSOS PADRONS FISCALS CADASTRE
Edicte obertura cobrament IBI urbana RECAUDACIÓ VOLUNTARIA
EDICTE OBERTURA DEL COBRAMENT DE VEHICLES I GUALS 2014 RECAUDACIÓ VOLUNTARIA
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TRANSPARÈNCIA SECRETARIA GENERAL
EDICTE APROVACIO DEFINITIVA ORDENACES 2014 CADASTRE
Informe de participació estudi integració paisatgística URBANISME
Denúncia de la Policia Local per infracció Ordenança Municipal 153/C/12 SANITAT
Denúncia de la Policia Local per infracció Ordenança Municipal 099_14 SANITAT
Denúncia de la Policia Local per infracció Ordenança Municipal 087_13 SANITAT
Denúncia de la Policia Local per infracció Ordenança Municipal 060_14 SANITAT
Denúncia de la Policia Local per infracció Ordenança Municipal 011_14 SANITAT
Denúncia de la Policia Local per infracció Ordenança Municipal 009_14 SANITAT
Decret ponencia de caracter tecnic Ajuntament Alzira DISCIPLINA URBANISTICA
Cens de titular de centres privats EDUCACIÓ
Beca d'investigació sobre Alzira des de la perspectiva de genere POLÍTIQUES D'IGUALTAT
Obertura cobrament rustica IAE i fem d'activitats 2014 RECAUDACIÓ VOLUNTARIA
Anunci publicació notificacions tributàries ECONOMIA I HISENDA
Anunci Bases Reguladores de Concurs Local de Nadales CULTURA
Anunci Bases Reguladores accés vivendes projecte alzira social ACCIÓ SOCIAL
Anunci aprovació definitiva ordenança targeta estacionament ACCIÓ SOCIAL
Acta comissió valoració projecte Alzira social ALZIRA SOCIAL
EDICTE DECRET MODIFICACIÓ MEMBRES JUNTA GOVERN LOCAL I DESIGNACIÓ DE TINENT D'ALCALDE SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte sobre aprovació inicial de modificació de crèdits 30/16, per suplements de crèdits Intervenció no_subject
Edicte sobre aprovació inicial modificació de crèdits 37/16, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció no_subject
Convocatòria de les ajudes per a transport d'estudiants universitaris de l'Ajuntament d'Alzira curs 2016-2017. EDUCACIÓ Anunci
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 30/16 per sulements de crèdits Intervenció no_subject
Edicte decret núm. 1919/2016, de 17 de novembre, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits número 37/16, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Intervenció no_subject
Concessió de les ajudes per a transport d'estudiants universitaris de l'Ajuntament d'Alzira curs 2016-2017 EDUCACIÓ Anunci
Edicte aprovació inicial pressupost general 2017 Intervenció no_subject
Edicte sobre modificació de l'Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària d'Alzira. SERVEIS PÚBLICS EDICTE
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2017 Intervenció no_subject
Concurs Instagram Setmana Santa d'Alzira 2017 FESTES Anunci
Concurs Instagram Falles d'Alzira 2017 FESTES Anunci
Edicte exposició pública de l'aprovació inicial del Reglament del Procediment Electrònic de l'Ajuntament d'Alzira. SECRETARIA GENERAL EDICTE S-106/14
III Concurs de Fotografia Digital d'Alzira 2017 EDUCACIÓN III Concurs de Fotografia Digital d'Alzira 2017
Edicte decret núm. 830/2017, de 12 d'abril, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte decret núm. 847/2017, de 19 d'abril, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte aprovació definitiva del Reglament del Procediment Electrònic SECRETARIA GENERAL S-106/14
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost general de 2017 i modificació de crèdits 19/17, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció no_subject
Bases subvencions a l'esport femeni. Esports Anunci
Edicte decret 1242/2017 sobre avocació delegació SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte decret 1300/2017 sobre canvi denominació àrees i subàres SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte Decret 1394/2017, de 26 de juny, sobre delegació d'atribucions de gestió. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte aprovació compte general 2016 Intervenció no_subject
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre modificació de les bases d'execució i modificació de crèdits 25/17 per transferències de crèdits Intervenció no_subject
Edicte aprovació inicial modificació Carta Participació Ciutadana SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte decret 1427/2017, de 3 de juliol, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució i modificació de crèdits 19/17, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Intervenció no_subject
Edicte Decret 1474/2017, de 6 de juliol, sobre revocació decret 1242/2017, de 7 de juny, sobre avocació de competències. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació inicial de modificacions de crèdits Intervenció no_subject
Edicte Decret 1600/2017, de 28 de juliol, sobre delegació d’Alcaldia. SECRETARIA GENERAL EDICTE
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació definitiva modificacio bases execució i modificació de crèdits 25/17, per transferències de crèdits Intervenció no_subject
Ajudes per a transport d'estudiants universitaris de l'Ajuntament d'Alzira curs 2017-2018. Educació Anunci
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació definitiva de modificacions de crèdits. Intervenció no_subject
Bases XXII concurs dibuix 2017 Educació Anunci
Edicte aprovació definitiva modificació Carta de Participació Ciutadana SECRETARIA GENERAL S-102/15
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovacio inicial modificacions de crèdit Intervenció no_subject
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació definitiva modificacions de crèdit 42/17 i 43/17 Intervenció no_subject
Concessió de les ajudes per a transport d'estudiants universitaris de l'Ajuntament d'Alzira curs 2017-2018. Educació Anunci
Anunci Consell Escolar Municipal Educació Anunci
Edicte Decret 2280/2017, de 13 de novembre, de declaració de dol oficial. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte decret 2311/2017, de 16 de novembre, sobre delegació de l'alcaldia SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte aprovació inicial pressupost general 2018 Intervenció Edicte
Concessió de les ajudes per a transport d'estudiants universitaris de l'Ajuntament d'Alzira curs 2017-2018 bis. EDUCACIÓ Anunci
Edicte decret 186/2018, de 31 de gener, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte decret 221/2018, de 5 de febrer, sobre declaració de dol oficial. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte aprovació definitiva pressupost general 2018 Intervenció no_subject
no_title no_author no_subject
no_title no_author no_subject
Constitució del Consell Escolar Municipal del Cens dels Directors i Directores dels Centres Públics. EDUCACIÓ Anunci
Edicte decret 603/2018, de 14 de març, sobre avocació de delegació. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte aprovació inicial modificació del Reglament de Procediment Electrònic SECRETARIA GENERAL Edicte
Publicació de les candidatures a vocal del Consell Escolar Municipal. Educació Anunci
Edicte Decret 802/2018, de 3 d'abril, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte decret 943/18, de 17 d'abril, sobre revocació decret 603/18, de 14 de març, sobre avocació de la delegació de l'Àrea de Benestar Social. SECRETARIA GENERAL Edicte
anunci_aprovacio_definitiva_modificacio_ordenança_fraccionament_i_ajornament
Edicte decret 1025/2018, de 24 d'abril, sobre avocació de la presidència de la Comissió Informativa d'Economia i Serveis Públics de 24-04-18. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdits 11/18, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Intervenció no_subject
Microsoft Word - 1-SOLICITUD SIMPLIFICADA Damian no_subject
Anunci Educació Adjudicació de les beques d'investigació sobre temes referents a Alzira, curs 2017/2018.
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 11/18, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, per a utilització del superàvit de 2017 Intervenció no_subject
Edicte aprovació inicial modificacions de crèdit 14/18, 16/18, 17/18 Intervenció no_subject
Anunci Educació Concessió de les ajudes per al material escolar de l'alumnat d'Alzira matriculat en 2n cicle d'Educació Infantil curs 2017-2018.
Subvencions a activitats escolars, curs 2017-2018 Educació Anunci
Subvencions a entitats culturals locals per al manteniment i programació general d'activitats any 2018. Cultura Anunci
Edicte sobre exposició al públic del compte general de l'exercici 2017 Intervenció no_subject
Edicte decret 1676/2018, de 29 de juny, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte aprovació definitiva modificacions de crèdit 14-16-17 Intervenció no_subject
Edicte decret 1729/2018, de 9 de juliol, sobre avocació de la delegació de l'Àrea de Benestar Social i de la Subàrea de Cultura i Esports SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte modificació del Reglament de l'Arxiu Municipal d'Alzira. SECRETARIA GENERAL Edicte
Subvencions a clubs esportius per a programes anuals de funcionament i manteniment general de les entitats, any 2018. Esports Anunci
Edicte decret 1816/2018, de 17 de juliol, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL Edicte
Anunci Esports Subvencions a clubs esportius per a les competicions esportives de les festes patronals de Sant Bernat, any 2018.
Edicte sobre aprovació inicial de modificacions de crèdit Intervenció no_subject
Edicte decret 1856/2018, de 27 de juliol, sobre avocació de la delegació en la Junta de Govern Local d'atribucions en matèria de contractació. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte sobre aprovació definitiva de modificacions de crèdits 27/18 i 28/18 Intervenció no_subject
Anunci subvencions de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alzira per a l'any 2018 Joventut Anunci
Edicte sobre aprovació inicial de modificació de crèdits número 36/18, per transferències de crèdits Intervenció no_subject
Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de crèdits 36/18 del pressupost general, per transferències de crèdits. Intervenció no_subject
Edicte aprovació inicial modificació de crèdits 43/18 del pressupost general, per transferències de crèdits Intervenció no_subject
Subvencions al clubs esportius per activitats esportives extraordinàries, Modalitat B, any 2018. ESPORTS Anunci
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 43/18, per transferències de crèdits. Intervenció no_subject
Concessió de les ajudes per a transport d'estudiants de l'Ajuntament d'Alzira curs 2018-2019. Educació Anunci
Subvencions per a l'Esport d'Elit, Modalitat D, any 2018. Esports Anunci
Subvencions a l'Esport Femení, any 2018. Esports Anunci
Anunci BOP delegació de la Presidència d ela Comissió Informativa de Serveis per a les Persones. Cultura Anunci

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira