logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Loading…
  • 0

Serval jqcvServal toponímia dAlziraServal saltServal voluntariatServal diccionarisServal noticiesserval contacte

Valencianització del nom

logo serval-05-05 x10///

Segons la legislació vigent tenim dret a l'ús de la forma correcta, normativament, en valencià dels nostres noms i cognoms. Només cal sol•licitar-lo al Registre Civil o, si no n'hi ha, al Jutjat de Pau o a l'Ajuntament en què està inscrit.

Legislació.

- Llei 40/1999 de 5 de novembre, sobre noms i cognoms i el seu ordre

- Reial decret 193/2000, d'11 de febrer, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil en matèria relativa al nom i als cognoms i a l'ordre dels cognoms

 

PER A VALENCIANITZAR EL NOM

Per exemple, Neus en lloc de Nieves, Enric en lloc d'Enrique o de Henry.

Només cal sol•licitar-ho al Registre Civil en què estem inscrits.

pdf rojo Imprés de valencianització del nom

En este sentit, el pdf rojo Vocabulari de noms de persona publicat per l'AVL l'any 2006 té caràcter normatiu i oficial. Per tant, els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l'efecte de fer la inscripció en el Registre Civil. 

 

PER A VALENCIANITZAR ELS COGNOMS

Per exemple, Motsó en lloc de Monzó, Pujades en lloc de Puchades.

Només cal sol•licitar-ho al Registre Civil en què estem inscrits i presentar un informe onomàstic en què acredite la correcció lingüística del cognom (que podem demanar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua).

pdf rojo Imprés de valencianització del cognom

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a ens normatiu competent en matèria d'onomàstica, facilita a les persones interessades un informe sobre la correcció de la forma proposada del cognom. El podeu sol•licitar a través del lupa 1 web de l'AVL.

La correcció de la grafia dels cognoms incorrecta normativament s'estén als fills menors d'edat. Els fills majors d'edat poden adherir-se a l'expedient promogut pels pares o bé tramitar-ne un pel seu compte (article 217 del Reglament del Registre Civil).

Per a inserir la i entre els cognoms només cal sol•licitar-ho al Registre Civil. No és necessari cap informe.

 

CANVIAR-SE EL NOM PER UN ALTRE DE DIFERENT

Per exemple: Empar en lloc de María de los Desamparados.

Cal sol•licitar-ho al Registre Civil i aportar:

- Documents que acrediten l'ús normal del nom que vol adquirir (nòmines, rebuts, inscripcions a cursos, subscripcions...)

- Certificat d'empadronament

A més, cal anar acompanyat de dos testimonis proveïts del DNI o equivalent.

 

INVERTIR L'ORDRE DELS COGNOMS

Per exemple: Ramon Monjo Martines en comptes de Ramon Martines Monjo.

Cal sol•licitar-ho al Registre Civil i aportar:

- Fotocòpia i original del DNI o equivalent.

- Certificat d'empadronament.

- Certificat de naixement literal

 

ARA BÉ, SI EL QUE VOLEM ÉS...

- Traduir els cognoms d'altres llengües al valencià.

- Adaptar els cognoms d'altres llengües al valencià.

- Canviar un cognom no valencià per un de valencià.

Cal demanar-ho a la Direcció General dels Registres i del Notariat. Consegüentment, el procediment és més llarg ja que, segons el Reial decret 191/1986, de 29 d'agost, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil, articles 205, 206 i 209 del Reglament del Registre Civil, requerix la instrucció d'un expedient.

En estos casos la persona interessada pot demanar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través del lupa 1 web de l'AVL, un informe sobre l'adequació del cognom valencià, segons el cas.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira