logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Buscador Perfil Contractant

GESTIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA D'ESTIU 2011 (11/153.54).

ANUNCI

El dia 25-05-2011, l’AJUNTAMENT D’ALZIRA i el GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21, CIF B-96.991.039, amb domicili en l’av. Joan Fuster, 14, escala 2, pta 9, de Cullera, han formalitzat el contracte del servici de l’Escola d’Estiu 2011, pel preu de 10.850€ IVA inclòs, en els termes que es preveuen en el plec de condicions i en l'oferta presentada, adjudicat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 18 de maig de 2011.

Cosa que es fa pública, d'acord amb el que disposa l’article 138 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Alzira, 25 de mayo de 2011

L’ALCALDESSA, P.D.,

Carolina Lillo Carrazón
 

Tornar al principi

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira