logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Transparència econòmic - financera

slide transparencia val

En esta secció trobarà informació econòmica i comptable de l'Ajuntament d'Alzira i les societats mercantils municipals Instalaciones Deportivas Alzira, SA i Alzira Ràdio, SA

Pressupostos Modificacions pressupostàries Liquidacions Informes estabilitat pressupostària Rendició de comptes Indicadors econòmics
2021 2021   2021    
2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019 2019 2019 2019
2018 2018 2018 2018 2018 2018
2017 2017 2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014 2014
2014
2013 2013 2013 2013 2013
2013
2012 2012 2012 2012 2012 2012
2011 2011 2011 2011 2011  
2010 2010 2010   2010  

 

Deute públic municipal
2021 1r trimestre 2n trimestre    
2020 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
2019 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
2018 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
2017 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
2016 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
2015 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
2014 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
4t trimestre
2013 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

 

Arqueig   
2021 31-03 30-06    
2020 31-03 30-06 30-09 31-12
2019 31-03 30-06 30-09 31-12
2018 31-03 30-06 30-09 31-12
2017 31-03 30-06 30-09 31-12
2016 31-03 30-06 30-09 31-12
2015 31-03 30-06 30-09 31-12

 

Control intern
Informe resum 2018-2019
Pla d'acció 2020
Pla anual de control financer 2020
Informe resum 2020

 

Auditories  
Entitat Any Auditor Informe
Ajuntament d'Alzira 2017-2018 Sindicatura de Comptes    
         
Ajuntament d'Alzira 2014 Sindicatura de Comptes    
         
Alzira Ràdio, SA 2014 Isidro López Requena Informe Intervenció Informe dissolució
Alzira Ràdio, SA 2013 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Alzira Ràdio, SA 2012 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Alzira Ràdio, SA 2011 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Alzira Ràdio, SA 2010 BDO Auditores, SL Informe Intervenció  
         
Instalaciones Deportivas Alzira, SA 2014 Isidro López Requena Informe Intervenció Informe dissolució
Instalaciones Deportivas Alzira, SA 2013 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Instalaciones Deportivas Alzira, SA 2012 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Instalaciones Deportivas Alzira, SA 2011 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Instalaciones Deportivas Alzira, SA 2010 BDO Auditores, SL Informe Intervenció  
         
Gestora del Suelo Alzira, SA 2014 Isidro López Requena Informe Intervenció Informe dissolució
Gestora del Suelo Alzira, SA 2013 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Gestora del Suelo Alzira, SA 2012 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Gestora del Suelo Alzira, SA 2011 Isidro López Requena Informe Intervenció  
Gestora del Suelo Alzira, SA 2010 BDO Auditores, SL Informe Intervenció  

 

Cost efectiu dels serveis
2019
2018
2017
2016
2015
2014

 

Plans pressupostaris
2022-2024
2021-2023
2020-2022
2019-2021
2018-2020
2017-2019
2016-2018
2015-2017
2014-2016

 

 

Estat d'execució
Exercici Període
1r trimestre 2r trimestre 3r trimestre 4r trimestre
2021 Ingressos Gastos Ingressos Gastos        
2020 Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos
2019 Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos
2018 Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos
2017 Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos
2016 Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos
2015 Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos
2014 Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos Ingressos Gastos

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira