Ajuntament d’Alzira i Aguas de Valencia condicionen els embornals i trapes del sector 3 d’Alzira

Alzira, 3 d’octubre de 2017.- La Regidoria de Gestió Urbanística continua amb les tasques de condicionament i neteja dels embornals, tasques a càrrec de l’empresa Aguas de Valencia, que ha efectuat les accions en el sector 3, corresponent a les zones de l’Alquerieta, Muntanyeta de Sant Salvador, Pere Crespí, carrer Dr. Ferran, avda J. Pau, carrer Nord o Francisco Bono, entre altres. Cal recordar que Alzira ha estat subdividida en sectors per tal d’anar escometent els treballs. 
 
Els treballs consistixen a fer una revisió de tots els embornals i pous existents en cada carrer de la nostra ciutat. Es confeccionà un informe on s’inclou la informació amb les deficiències de cada un d’ells, com per exemple: ruptures de reixetes, sifons, marcs dels embornals, així com el remat perimetral de l’obra, i, si és necessari, canviar marc i reixeta, i fer la reparació de l’arqueta i el remat perimetral de l’embornal amb formigó.
 
Pel que fa als pous, es revisen les ruptures en trapes i marcs, s’obrin pous, i, a més, es revisa el remat interior i exterior defectuós. La solució que s’està aplicant és la de canviar la trapa, si fóra necessari, adequar l’interior amb formigó i el remat exterior amb aglomerat asfàltic en calent. 
 
Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, responsable dels treballs, assegura que “és la primera vegada que estes mesures es duen a terme a la nostra ciutat. En no haver treballs de manteniment en molts anys arrere, amb el pas del temps s’ha produït un deteriorament en moltes trapes i embornals que l’empresa Aguas de Valencia està condicionant”. Hem volgut realitzar els treballs per sectors, per poder fer més fàcil el dia a dia, tant per a vehicles com per a vianants .
 
L’empresa Aguas de Valencia continuarà amb els treballs, delimitats per sectors, fins que totes les trapes i embornals d’Alzira estiguen en òptimes condicions.
 
0004