La Corporació 1999-2003

CORPORACIÓ 1999-2003

La sessió constitutiva de la Corporació municipal corresponent a la legislatura 1999-2003 es va celebrar el 3 de juliol de 1999. A ella van assistir els 21 edils que van ser proclamats regidors i regidores electes per la Junta Electoral de Zona per al municipi d’Alzira, en les eleccions locals celebrades el dia 13 de juny de 1999.

En la mateixa sessió es va acordar la proclamació com a alcalde d’Alzira del Sr. Pedro-Claudio Grande Diago, en haver obtingut la majoria absoluta legal després de la realització de la corresponent votació.

La Corporació municipal està formada per 21 regidors i regidores, i un d’ells és l’alcalde.

A l’efecte de la seua actuació corporativa, els regidors i regidores es constitueixen en grups polítics, la distribució dels quals va ser la següent:

Distribució grups polítics municipals