Clara Eugenia Aledón Jiménez (19-23) Béns i Activitats

Titular del càrrec Clara Eugenia Aledón Jiménez

I. Actiu

1. Bens mobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat)

0,00 €

2. Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat)

155.000,00 €

3. Total

155.000,00 €

II. Passiu

Crèdits, préstecs, deutes, etc.

0,00 €

III. Activitats

24.000,00€