Diego Gómez i Garcia (19-23) Competències

ÀREA D’ALCALDIA. L’Alcaldia-Presidència és la responsable d’esta àrea. Comprén la coordinació, supervisió i avaluació dels objectius, projectes i tasques de les diferents àrees d’este Ajuntament.

subÀrea D’OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, COMERÇ I PROJECTES EUROPEUS. Comprén les matèries relatives a Promoció econòmica, foment de l’ocupació, tallers i cursos d’ocupació per a aturats, orientació i intermediació laboral, promoure la participació de l’Ajuntament en projectes europeus, dinamització de l’activitat comercial mitjançant l’oficina AFIC i, en general, el disseny i posada en marxa de processos que afavorisquen el desenvolupament econòmic de la ciutat a través de la millora del teixit empresarial i comercial.