Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2013

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 27 de desembre de 2012, aprovà inicialment el pressupost general per a l’exercici 2013.