Campanya Consorciada en la Ribera

La prestaciò del servici de control de vectors i enfermetats com son el mosquit tigre i la mosca negra són de competència municipal, seguint les disposicions contingudes al article 33h.) de la lley 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de regimen local de la Comunitat Valenciana.

El consorci de la Ribera gestiona des de el any 2016 la campanya de control de vectors (mosca negra i mosquit tigre) a la Ribera, A la mateixa estan adherits un total de 40 municipis de la comarca entre els que es troba Alzira.

Les actuacions de lluita contra aquest tipus de vectors a escala supramunicipal són més eficients i efectives per la facilitat amb la què es desplacen. Per tant, si volem aconseguir resultats òptims hem d’actuar de forma coordinada tota la comarca.

Les principals prestacions que preveu el contract són:

•Vigilancia i tractament de la mosca negra i mosquit tigre. Com a millora incluida al contracte també se apliquen tractaments contra la mosca comuna, mosquit comú, puces i caparres.

control-plagas-1

• Campanyes divulgatives: Xarrades i elaboració de díptics informatius.

• Tractaments aeris amb helicòpters y drons.

control-plagas-2

• La empresa adjudicataria del servici és Lokímica S.A..

Si desitja realitzar un avís cride al teléfon de l’Ajuntament: 962459281 ext 281,772,299,716