CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL CASA BLAVA.

 Expedient Inici presentació ofertes  Fi presentació ofertes  Adjudicació
P-061/14 06/08/2014 10/09/2014
 

 {jd_file onlinelayout==Alzira_Perfil_Contratante_cast}{jd_file category==1175 count==0}

 


Per a mes informació dirigir-se a: 

PATRIMONI 
Tel.: 962400450 Ext. 220
e-mail: patrimoni @alzira.es


ATENCIÓ:

Tota la documentació inclosa en esta pàgina té caràcter informatiu, els originals de la mateixa es troben en este Servici.

En el cas d´Unions Temporals d´Empreses la proposició ha de firmar-se per totes les persones físiques i/o representants legals de les persones jurídiques que es comprometen a constituir la U.T.E.