El cementeri municipal disposa de 136 nínxols nous

El cementeri municipal d’Alzira disposarà d’un nou grup de nínxols que fa augmentar en cent trenta-sis les places disponibles actualment. Es construïx a la zona contemporània i se li ha assignat el nom de Grup Creu del Cardenal.

El nou grup té un pressupost de 300.000 euros, que provenen del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2022-2023. El projecte ocupa una parcel·la de 528,3 metres quadrats situats en el sector contemporani de la nova ampliació del cementeri. Tindrà un total de cent vint-i-huit nínxols dobles i huit triples resolts en quatre tramades amb boques en les fronteres principals que s’orienten de manera longitudinal seguint la definició que hi ha en la zona de transició.

Una vegada s’acaben les obres, el grup projectat crearà un vial que en un futur connectarà transversalment amb els grups de nínxols ubicats en la zona d’ampliació del cementeri, ja que la nova construcció guardarà la perpendicularitat amb els grups Pla de la Murta i Tallat Roig, ja construïts.

«El bloc de nínxols nous augmentarà considerablement la capacitat actual del cementeri», ha ressenyat en la visita a l’obra, Vicent de la Concepción, regidor encarregat de l’àrea d’Obres Públiques.