Fernando Pascual-Agenda

AGENDA FERNANDO PASCUAL
En honor de la transparència del govern d’Alzira vol aplicar a l’administració pública, es publica l’agenda del Quart Tinent d’Alcalde i regidor delegat de l’Àrea de Serveis Públics i Gestió Urbanística, de manera que tots els ciutadans i ciutadanes podran saber en cada moment què està fent l’esmentat regidor.

Per motius de seguretat o estratègics, algunes activitats seran publicades una vegada realitzades. Per motius de privacitat, en cas de no rebre autorització per part dels assistents a alguna reunió o trobada per a fer-la pública, aquesta no serà publicada