Oposiciones

Són els llocs de treball que cada any necessiten cobrir les diferents administracions de l’Estat. Segons l’organisme que convoca les places, s’ha buscar la convocatòria en els butlletins oficials que indiquem a continuació.

Estos butlletins solen estar a disposició del públic en ajuntaments, biblioteques, CIDAJ i centres d´informació.

ÀMBIT / BUTLLETÍ
ÀMBIT BUTLLETÍ
Administracions de l’Estat BOE (Butlletí Oficial de l’Estat)
Comunitat Valenciana DOGV (Butlletí Oficial de la Generalitat Valenciana)
Ajuntaments o diputacions BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Comunitat europea DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea)
Ajuntament d’Alzira Web Ajuntament

.