IDEA forma part de la Xarxa Orienta GV

La Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha aprovat l’acreditació i inscripció en el Registre d’Entitats d’Orientació Laboral de la Comunitat Valenciana (Xarxa Orienta GV) de l’entitat IDEA- Agència de Desenrotllament Local de l’Ajuntament d’Alzira.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, José Luis Palacios, ha destacat: “Sens dubte és una molt bona notícia per a Alzira, que IDEA haja sigut inscrita dins de la Xarxa Orienta GV. Açò ens va a permetre evitar la duplicitat i aprofitar al màxim tots els recursos en matèria d’orientació laboral disponibles en la Comunitat, de manera coordinada. La finalitat d’esta inscripció és millorar l’ocupabilitat, augmentar l’eficàcia del servici i la capacitat d’actuació a través de la integració en un itinerari global d’orientació laboral amb les actuacions rebudes pel ciutadà. Un fet que suposa un benefici per a la ciutadania que acudisca a la nostra agència per a interessar-se per aspectes d’este àmbit”.

Xarxa Orienta

La Xarxa Orienta integra a entitats, públiques i privades, que presten servicis d’orientació professional en la Comunitat Valenciana.  Els requisits per a sol·licitar la inscripció són disposar d’un servici permanent d’Orientació Laboral, disposar d’un local adequat per a la realització de les actuacions (IDEA), disposar d’equips informàtics i mitjans audiovisuals adequats, així com de personal tècnic qualificat per a exercir les actuacions d’Orientació. 

L’historial global d’Orientació Laboral permet un millor disseny dels servicis que requerix el  ciutadà i  estalviar costos (per la no duplicitat d’accions). El mapa d’entitats dedicades a l’Orientació, afavorirà la derivació per a una atenció personalitzada a l’usuari.

La Xarxa Orienta GV permet homogeneïtzar les actuacions d’Orientació,  amb un intercanvi de bones pràctiques, metodologies d’actuació i l’establiment de sinergies entre els components de la Xarxa.

El Servef posarà a disposició de les entitats pertanyents a la Xarxa Orienta GV una plataforma informàtica per a l’intercanvi i ús eficaç de la informació sobre els servicis d’Orientació prestats.